Ny flyplass i Mo i Rana vedtatt av Stortinget

Stortinget vedtok fredag å bevilge 3,3 milliarder kroner til en ny flyplass ved Mo i Rana.

Pengene ble foreslått gjennom Nasjonal transportplan.

Stortinget ber samtidig regjeringen legge til grunn at ny flyplass skal åpnes i 2025. Avinor planlegger forberedende arbeider i 2021 og full byggestart våren 2022.

– Dette er et historisk vedtak for vår region og norsk luftfart. Når den åpner i 2025, er det den første nye, store flyplassen som er bygd i Norge på 50 år. Vi vil takke regjeringen og Stortinget for å knytte vår region tettere til resten av Norge og verden, sier administrerende direktør Henrik Johansen direktør i Polarsirkelen Lufthavnutvikling.

Den nye flyplassen vil erstatte den eksisterende kortbaneflyplassen i Mo i Rana.

En rapport Oslo Economics lagde på oppdrag fra Avinor tidligere i år viser at flyplassen ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsom.