Konsernsjef Øivind Horpestad i NRC Group. Foto: NRC Group

NRC kjøper Fibertech

NRC Group har inngått avtale om kjøp av kabelteknikkleverandøren Fibertech.

Fibernettet vil være en viktig del av fremtidens digitale jernbane, skriver NRC Group i en pressemelding om avtalen tirsdag.

Fibertech er spesialisert på legging av fiber, og har Bane Nor som sin største kunde. Selskapet leverer i tillegg en rekke fiberrelaterte produkter og tjenester til ulike entreprenører innen infrastruktur.

– Fiber er fremtiden også for jernbanen, sier konsernsjef i NRC Group Øivind Horpestad i pressemeldingen.

– Teknologien vil være en viktig del av mange større jernbaneprosjekter fremover. I tillegg er det en rekke andre t-bane-, vei- og tunnelprosjekter hvor sikkerhets- og styringssystemene baseres på fiber, fortsetter Horpestad.

Bane Nor står midt oppe i det største digitaliseringsprosjektet i Norge, med utbygging av et fibernett på 5.000 kilometer som skal sikre tilstrekkelig datakapasitet på jernbanens transmisjonsnett. Det nye nettet er nødvendig for at jernbanen skal kunne ta i bruk både eksisterende og fremtidens teknologier. En slik teknologi er det nye felleseuropeiske signal- og trafikkstyringssystemet ERMTS, som skal stå ferdig innen 2030.

– Det nye fibernettet blir hovedpulsåren i den digitale jernbanen. Med Fibertech som del av gruppen vil NRC Group ta del i digitaliseringen av den norske jernbanen, fortsetter Horpestad.

– Det er knapt noe samfunnsprosjekt i Norge som har større potensial for digitalisering enn jernbanen. Det gleder vi oss til å være med på, konstaterer han.

NRC Group kjøper 100 prosent av aksjene i Fibertech fra selskapets grunnleggere og nøkkelansatte. Kjøpesummen på 61,5 millioner kroner vil bli gjort opp i en kombinasjon av kontanter og nye aksjer i NRC Group. Kjøpet ventes å være endelig gjennomført i løpet av oktober 2017. Fibertech vil bli organisert i et eget selskap under NRC Norge, heter det i pressemeldingen.