Illustrasjon: EFLA

NRC bygger ny gang- og sykkelbro over Ullevålskrysset

NRC Group er tildelt en kontrakt fra Statens Vegvesen for ny gang- og sykkelbro over Ullevålskrysset i Oslo.

Kontrakten har en verdi på 155 millioner kroner og skal utføres av NRC Groups datterselskap HAG Anlegg AS.

Den eksisterende gitterristbroen over Ullevålskrysset er for smal, med dårlig kapasitet. Det reduserer fremkommeligheten for brukerne, spesielt i forbindelse med arrangementer på Ullevål stadion. Broen tilfredsstiller heller ikke kravene til universell utforming. Den nye broen blir 290 meter lang, inklusive ramper på 116 meter, og vil få egne felt for både gående og syklende.

- Vi er godt fornøyd med denne kontrakten og ser frem til å bidra til økt fremkommelighet i området rundt Ullevål stadion og Ring 3, sier Geir Nilsen, daglig leder i NRC Norge.

Arbeidet skal etter planen starte opp i oktober i år, med planlagt ferdigstillelse i august 2019.

Tildelingen er gjenstand for en 10-dagers klagefrist, og en endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.