NRC Group bygger nye kaianlegg

NRC Group er tildelt en kontrakt fra Statens Vegvesen for grunnarbeider knyttet til de nye fergeterminalene på sambandet mellom Brekestad og Valset i Sør-Trøndelag.

Kontrakten har en verdi på 122 millioner kroner og skal utføres av NRC Groups datterselskap ALTi Bygg og Anlegg AS.

Fergestrekningen, som leder fylkesveg 710 over Trondheimsfjorden, frakter i gjennomsnitt 496 kjøretøy i døgnet. De nye fergekaiene skal være 18 meter lange og 12 meter brede, og det skal legges til rette for fremtidige el-ferger på begge sider av fjorden.

- Dette er den tredje kontrakten vi har vunnet på kort tid for utvikling av kaianlegg og relatert infrastruktur i Norge. Med bakgrunn i spisskompetansen vi besitter i NRC Group-konsernet er vi med på å bygge effektiv og sikker transport i kyst-Norge, sier Geir Nilsen, daglig leder i NRC Norge.

Prosjektet påbegynnes i oktober i år og ventes ferdigstilt i mai 2019.

Tildelingen er gjenstand for en 10-dagers klagefrist, og en endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.