NRC Group kjøper RailCap

NRC Group ASA melder i en pressemelding at de har kjøpt 100 prosent av signalselskapet RailCap AS.

RailCap har sitt hovedsete i Porsgrunn og består av 15 ansatte, alle med spesialkompetanse innen signal.

– Signalkompetanse er stor mangelvare innen Norsk jernbane, det er ikke sjelden man opplever utfordringer med signalsystemet, vi har selv opplevd å måtte si nei til jobber og anbud grunnet mangel på signalressurser. En rekke av de arbeider vi gjør innen jernbane som ikke direkte er signaljobber krever at vi har med oss signalkompetanse, sier konserndirektør i NRC Group ASA, Øivind Horpestad i en pressemelding.

– Vi står nå foran det største nasjonale prosjekt innen signal noensinne i forbindelse med at hele jernbanenettet skal over på den nye europeiske signalstandarden (ERTMS). Direkteinvestering innen ERMTS er beregnet til 12 milliarder kroner de kommende år, i revidert statsbudsjett går regjeringen inn for en oppstart i år med totalramme 26 milliarder kroner, med tilhørende arbeider viser beregninger investeringer opp mot 30 milliarder kroner. I den forbindelse har det vært viktig for oss å styrke oss innen dette området. RailCap er en ledende norsk aktør innen signal, en aktør vi kjenner godt og med mennesker som innehar en kultur og entreprenørånd vi verdsetter høyt, vi er sikre på at RailCap vil passe godt inn i gruppen og at de vil være med å styrke oss vesentlig. Det vil gi betydelige synergier og gjøre NRC i stand til å ta enda større og komplekse prosjekter i fremtiden, ikke bare innen ERMTS, avslutter Horpestad.

Alle de 10 aksjonærene i RailCap er aktive i selskapet, en stor del av oppgjør skjer med aksjer i NRC og de aktive eiere har bundet seg til selskapet for en lengere periode.

Etter flere tiår med forfall, manglende investeringer, manglende vedlikehold og ikke minst manglende satsning på utdanning innen banerelaterte fag står Jernbane, trikk og t-bane ovenfor enorme utfordringer når de store rehabilitering og nybyggingsoppgaver skal gjennomføres. Den manglende satsning har ført til stor knapphet på ressurser og spesialkompetanse innen jernbanetekniske fag. Signal er et av de fagområder som er hardest rammet.

Daglig leder i RailCap AS, Are Sandersen, uttaler i samme melding;

– Kravene til å gjennomføre jernbaneprosjekter øker. Jernbaneverket lyser ut stadig større kontrakter, noe som igjen stiller høyere krav til aktøren som skal gjennomføre arbeidet. Vi må tilfredsstille stadig økte krav til administrativ og produksjonsmessig kapasitet foruten at vi må dokumentere og ha økonomisk ryggrad til å gjennomføre prosjekter, sier daglig leder Are Sandersen i RailCap AS i en pressemelding.

–Vi har vurdert at selskapet er tjent med å gå inn i en gruppe med solid kompetanse og en trygg økonomisk base som grunnlag for videre vekst. Derfor har eierne av RailCap i dag solgt alle aksjene i RailCap til ny eier NRC Group, vi har samtidig reinvestert og blitt eiere i en av Nordens ledende baneentreprenører. Når vi først hadde bestemt oss for dette var valget lett, NRC kjenner vi godt, de har vokst frem som en ledende aktør i Norden og vi deler deres tro på markedet og deres industrielle tilnærmingen med fokus på HMS, Kvalitet og Kompetanse. Vi har en felles kultur og en kjemi som stemmer. Sammen kan vi skape veldig gode resultater. Nå gleder vi oss til å komme i gang med et tett samarbeide, sammen vil vi kunne tilby våre kunder et godt og solid produkt. Vi vil med ny industriell eier få tilgang til administrativ kompetanse og økonomisk vil vi stå betydelig bedre rustet til å gjennomføre flere og større prosjekter enn vi har kunnet til nå, legger han til.