Norsk Industri: – Dette har vi bedt om lenge

 Innføring av unntak i vikarbyrådirektivet vil styrke norske industribedrifters konkurransekraft, mener Norsk Industri.

– Dette har vi bedt om lenge, det vil styrke norske industribedrifters konkurransekraft, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Regjeringen presenterte onsdag forslag til endringer i arbeidsmiljøloven der de via en ny forskrift vil innføre unntak i vikarbyrådirektivet.

– Det betyr at Norge kan få en tilsvarende praktisering av direktivet som land vi konkurrerer med, skriver Norsk Industri i en pressemelding.

Norsk Industri har tidligere påpekt at implementeringen av vikarbyrådirektivet i arbeidsmiljøloven skapte problemer og ba i fjor om at lovverket endres slik at industrien ikke pålegges særnorske merkostnader

Vikarbyrådirektivet ble vedtatt av EU i 2008 og innlemmet i norsk lovgiving fra januar 2013. Sverige, Danmark og Finland innførte tidlig en unntaksbestemmelse i samsvar med direktivet, der det åpnes for at vikarer ikke nødvendigvis skal ha samme lønn som bedriftens egne ansatte.