- På dette møtet er en av hovedsakene hvordan å koordinere standardene innenfor digitalisering av byggeprosessen, sier Per Jæger.

Norge sterkt representert på internasjonale standardiseringsmøter i Toronto

Denne uken arrangeres det møter i buildingSMART International og ISO/TC59 i Toronto, Canada. 16 nordmenn har tatt turen over til Canada for å delta på komitemøter i 20 ulike arbeidsgrupper.

buildingSMART International (bSI) er en internasjonal, nøytral "non profit"-organisasjon som utvikler åpne BIM-standarder som får byggenæringen til å gå i takt og samarbeide bedre. buildingSMART International er organisert i regionale allianser (Chapters) som representerer et land eller en gruppe land. bSI er representert i Europa, Nord Amerika, Australia og Asia. Norge er eget Chapter.

ISO/TC 59 Buildings and civil engineering works er en teknisk standardiseringskomité i ISO. Den norske betegnelsen er "ISO/TC 59 Byggevirksomhet". Komiteen ledes av Per Jæger.

- Målet med denne uken er å koordinere pågående aktiviteter i hele verden på en internasjonal arena, sier Per Jæger, som er formann i ISO/TC59. Det er en stor besparelse for byggenæringen i Norge å jobbe med internasjonale standarder.

- På dette møtet er en av hovedsakene hvordan å koordinere standardene innenfor digitalisering av byggeprosessen, fortsetter han. Norge har gjennom sin satsning på buildingSMART og BIM en sterk posisjon i dette arbeidet. Den sterke norske tilstedeværelse på møtene er et uttrykk for at næringen satser på digitalisering og at den vil sikre at de standardene som mange års investeringer er bygget på også blir bærebjelken i det internasjonale arbeidet. Vi ser nå at andre land og kommersielle interesser kommer sterkere på banen. Det er derfor viktig at norske myndigheter følger opp med finansiering av internasjonal standardisering, slik at vi ikke mister hånda på rattet i denne viktige utviklingen, avslutter Jæger.

buildingSMART Norge ledes av Steen Sunesen.