NCC bygger ni kilometer dobbeltspor jernbane på strekningen Venjar - Eidsvoll. Denne uken utføres arbeider som krever full stans i togtrafikken.
NCC bygger ni kilometer dobbeltspor jernbane på strekningen Venjar - Eidsvoll. Denne uken utføres arbeider som krever full stans i togtrafikken.Foto: NCC

Ni intense dager for NCCs jernbaneprosjekt

Mens Gardermobanen stanses denne uken utføres komplekse arbeider under høyt tidspress av NCC, Bane NOR og Baneservice gjennom Eidsvoll. Til sammen 227 fagarbeidere og funksjonærer er i sving under det ni dager lange totalbruddet.

NCCs bygging av ni kilometer dobbeltspor jernbane på strekningen Venjar - Eidsvoll pågår tett innpå eksisterende spor der togene i snitt passerer hvert 7.minutt i opp mot 140 km/t.

Denne uken utføres arbeider som krever full stans i togtrafikken for at det skal kunne jobbes sikkert. Det skal blant annet utføres arbeider med spor, kontaktledning og signalanlegg slik at togtrafikken flyttes fra gammelt til nybygd spor, skriver NCC i en artikkel på sine nettsider.

– I tillegg skal vi gjøre en krevende masseutskifting under eksisterende jernbane. Vi løfter ut 250 meter av den eksisterende jernbanen og masseutskifter området for å sikre oppbyggingen av ny bane med stein. Et togbrudd som dette er eneste mulighet å utføre denne type masseutskifting, forteller NCCs assisterende prosjektleder Marcus Olsson.

Starter ett år i forveien

– God planlegging er avgjørende, og et langbrudd starter gjerne planleggingen ett år i forveien, forteller prosjektleder Leif Arne Hafstad i Bane NOR.

– Faseomlegginger i anleggsperioden er en sentral forutsetning som påvirker mange aspekter ved prosjektgjennomføringen. Dette vurderes derfor på et svært tidlig stadium i byggeplanleggingen. Detaljerte tid- og gjennomføringsplaner gjøres i samarbeid med aktuelle entreprenører og faggrupper, sier Hafstad.

– Planleggingen i forkant gjør at vi ved bruddstart har sydd sammen alt til en omforent plan som alle aktører har stort eierskap til. Eventuelle problemområder identifiseres tidlig og dermed øker forståelsen mellom entreprenørene, forklarer Olsson i NCC.

Ifølge NCC skal det blant annet utføres arbeider med spor, kontaktledning og signalanlegg slik at togtrafikken flyttes fra gammelt til nybygd spor.

Ifølge NCC skal det blant annet utføres arbeider med spor, kontaktledning og signalanlegg slik at togtrafikken flyttes fra gammelt til nybygd spor.

Foto: NCC

– Alt må stemme

Baneservice har ansvaret for de jernbanetekniske arbeidene som utføres i totalbruddet. Riktig bemanning og maskiner er sentralt for å lykkes.

– Bruddarbeid innebærer komplekse arbeidsoperasjoner utført under høyt tidspress. Dette stiller svært høye krav til sikkerhet, mannskap, planlegging og ledelse. Alt må stemme om brikkene skal falle på plass innen togene skal gå igjen, sier prosjektleder Tim Mjellem Stockfleth i Baneservice.

Til minste detalj

Under det ni dager lange totalbruddet jobber 227 fagarbeidere og funksjonærer fra NCC, Bane NOR, Baneservice, Siemens/RIAS og Spordrift dag- og nattskift for at arbeidene skal bli ferdige i tide, skriver NCC.

– Det er mye folk og flere ulike fag som skal jobbe tett innpå hverandre, og som oftest ikke jobber sammen ellers. Det er da helt avgjørende at alle parter jobber hardt for å opprettholde sine frister i tidsplanen. Samtidig er det viktig at alle samarbeider for å hente inn tapt tid hvis noen part kommer bak planen, forteller NCCs prosjektleder.

På strekningen Venjar-Eidsvoll er dette det åttende totalbruddet i rekken under byggeperioden fra 2018-2023, og det tolvte for byggingen fram til Langset. Selve arbeidene som skal gjøres er planlagt ned til minste detalj, omtrent fra minutt til minutt, opplyser NCC.

– Det er også en stor fordel at hovedentreprenør NCC i stor grad ivaretar internkoordineringen mellom de ulike faggruppe som utfører arbeider under bruddet, sier Leif Arne Hafstad i Bane NOR.

– Sjeldent rom for mye slakk

Et totalbrudd gir sjeldent rom for mye slakk i planene, så det er kritisk at alle aktører er på ballen og rapporterer fremdrift underveis, fremholder Stockfleth i Baneservice.

– Essensielt her er også samarbeidet med NCC og Bane NOR, som gjør at vi i fellesskap kan løse de utfordringer som måtte dukke opp underveis, sier Stockfleth.

– Vi bytter aldri ut planen, men den følges opp og avstemmes kontinuerlig. Hvis en part ligger etter så settes det på ekstra mannskap og maskiner, og det vurderes å øke graden av parallelt arbeid mellom fagene, sier Olsson.

Ingen «plan B»

I et stort totalbrudd kan enkelte planlagte aktiviteter utsettes dersom arbeidene blir forsinket, ifølge Bane NOR.

– Men når sporet først er gravd over, kontaktledningen tatt ned og sikringsanlegget satt ut av drift, da er det ingen «plan B». Da må vi bare bli ferdige slik at togtrafikken kan komme i gang igjen. Greier vi ikke dette til fastsatt tid, koster det store penger og påvirker hverdagen til svært mange mennesker, understreker Leif Arne Hafstad i Bane NOR.

Baneservice har ansvaret for de jernbanetekniske arbeidene som utføres i totalbruddet.

Baneservice har ansvaret for de jernbanetekniske arbeidene som utføres i totalbruddet.

Foto: NCC