Dønnum kulvert sett nordover fra fugleperspektiv. Foto: Ola Erik Haugseth/Bane NOR

Hekstisk baneaktivitet ved Eidsvoll

I løpet av de fire dagene det var stans i trafikken mellom Eidsvoll verk og Eidsvoll stasjon har det blitt spuntet, gravet, boret og hugget trær tett på sporet, i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor.

I løpet av fire dager sist helg var stans i trafikken mellom Eidsvoll verk og Eidsvoll stasjon mens Bane NOR og NCC jobbet i og nær sporet med nytt dobbeltspor. Av sikkerhetsgrunner var det nødvendig med full stans i togtrafikken og å koble ut kjørestrømmen.

På kvelden tirsdag 22. januar åpnet Gardermobanen mellom Eidsvoll verk og Eidsvoll stasjon for trafikk igjen.

Tett på Nessa jernbanebru og Kvisldalen jernbanebru har det blitt spuntet og boret rørvegg. Det gjøres for å sikre grunnen nær dagens jernbane og anleggsområdet når fundamenteringsarbeidene går i gang for fullt framover.

Det har også blitt satt opp en stødig sikringsskjerm mellom jernbanen og anleggsområdet ved Nessa, slik at togtrafikken kan gå som normalt mens anleggsarbeidene pågår.

Ved Dønnum har gravemaskiner gravd vekk jordmassene rundt dagens jernbanekulvert, for å gjøre klar byggegropa til den nye jernbanekulvert som skal bygges tett på.

Langs med hele jernbanesporet fra Eidsvoll verk til Eidsvoll har sporgeometrien på dagens jernbanespor blitt målt, for å få bekreftet at sporet står stabilt gjennom hele prosjektet. Dette skriver Bane NOR på sine nettsider.
På hver side av jernbanetunnelen inn mot Eidsvoll stasjon har det blitt hugget skog og rensket for kratt. Her gjøres det plass til deponier og det nye jernbanesporet.

I løpet av de neste fire ukene nærmer dobbeltsporutbyggingen seg full produksjon. 

Dobbeltsporutbyggingen på strekningen Venjar-Eidsvoll er planlagt ferdig i 2022. I 2023 er det sammenhengende dobbeltspor gjennom Eidsvoll, når strekningen mellom Eidsvoll og Langset står ferdig.