Konsernsjef Tomas Carlsson i NCC AB er fornøyd med utviklingentil selskapet.

NCC med topplinjevekst i Norge - Carlsson fornøyd med utviklingen

Mandag morgen kunne NCC legge frem sine tall for tredje kvartal og for perioden januar til september. Tallene viser en kraftig konsern-forbedring i inntjeningen - og at omsetningen vokser i Norge.

– Jeg er fornøyd med utviklingen. Vi har i løpet av det siste året gjort store omstruktureringer i konsernet. Det ble satt en ny basis for virksomheten og igangsatt et omfattende program for å snu selskapet. Vi ser nå resultatet av dette arbeidet. Det er en 24 prosent forbedring av resultatet i tredje kvartal, en sterk ordreinngang og en bra nettoomsetning, sier konsernsjef Tomas Carlsson i NCC til Byggeindustrien.

– Tiltakene fungerer
Han er dermed fornøyd med utviklingen i konsernet og at tiltakene som ble iverksatt fungerer.

– Tiltakene fungerer etter planen - men det er viktig å legge til at det fortsatt er mye igjen å gjøre, og dette er tiltak vi skal jobbe med i lang tid fremover, legger han til.

Driftsresultatet for konsernet for tredje kvartal endte på 568 millioner svenske kroner, som er 24 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor. Nettoomsetningen for kvartalet endte på 13,951 milliarder svenske kroner (14,269). Nettoomsetningen for perioden januar til september er på 39,995 (39,513) milliarder svenske kroner, og driftsresultatet så langt i år er på 626 millioner svenske kroner (-1.020).

– God utvikling i Norge
Han er tilfreds med utviklingen i den norske delen av virksomheten.

– Det er fint å se at den norske anleggsvirksomheten virkelig kan vise til en god forbedring. Samlet sett har vi hatt nesten 900 millioner kroner (SEK) i omsetningsvekst i Norge så langt i år, legger Carlsson til.

Konsernet har hatt en omsetning på 5,709 milliarder svenske kroner i Norge i perioden januar til september 2019 – mot 4,819 milliarder svenske kroner for samme periode i fjor. Resultattallene rapporteres ikke for Norge alene.

Ordreinngangen i den norske virksomheten er totalt på 5,471 milliarder svenske kroner mot 6,237 milliarder for samme periode i fjor. Bakgrunnen for nedgangen i ordreinngangen er flere store anleggsprosjekter som ble kontrahert i fjor og som nå er påbegynt – blant dem Bane NOR-prosjektet Venjar-Eidsvoll til over 1,6 milliarder kroner (NOK).

Av viktige momenter den senere tiden i den norske delen av virksomheten er inngåelse av en ny Bybanekontrakt i Bergen til 800 millioner kroner – og salget av kontorprosjektene Valle Wood og Valle View i Oslo til Valle Eiendom Holding AS for 1,83 milliarder kroner. I dette salget inngår også det resterende av NCCs regulerte areal på Valle. Valle Wood er ferdig utbygd, mens Valle View er påbegynt, og skal ferdigstilles av NCC.

Carlsson er også fornøyd med å ha fått inn Roger Nygård til å lede NCC Building Norge. Han tok til i stillingen 1. august.

– VI har jevnt over en stabil drift i Norge – og arbeidet med å sikre en fortsatt god drift er en oppgave vi fortsetter med i tiden fremover, legger Carlsson til.