Samferdselsminister Jon Georg Dale (f.v.), jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, utbyggingsdirektør i Bane NOR Einar Kilde og divisjonsleder i NCC Norge AS Per Jonsson. Foto: Jakob Leth

Markerte anleggstart av nytt InterCity-dobbeltspor gjennom Eidsvoll

Med et «Klar – ferdig – arbeid» ga Samferdselsminister Jon Georg Dale sitt klarsignal til at byggingen av nytt InterCity-dobbeltspor gjennom Eidsvoll kan gå i gang.

– Norsk jernbane er inne i en historisk tid med en storstilt utbygging av dobbeltsporet jernbane i det sentrale østlandsområdet. Bo- og arbeidsmarkedsregioner bygges tettere sammen, mobiliteten til folk øker og vi lager et større arbeidsmarked. Vi bygger rett og slett landet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale. Han roser Bane NOR for å holde et høyt utbyggingstempo samtidig som jernbanen har vært gjennom en enorm reformperiode de siste årene.

Markering
Mandag morgen samlet inviterte gjester seg tett på Gardermobanen for å markere at Bane NORs InterCity-satsing gjennom Eidsvoll er i gang og at byggingen av den første delstrekningen starter nå.

– Når denne første delen åpner i 2022 er det sammenhengende dobbeltspor fra Oslo S og til Eidsvoll stasjon, som i første omgang vil gi bedre punktlighet og økt kapasitet i togtrafikken. Dobbeltsporet gjennom Eidsvoll er et viktig bidrag til at vi når samfunnsmålet om en reisetid fra Oslo til Hamar på under én time og med halvtimesfrekvenser i 2026. De reisende vil få en raskere reisevei og en bedre reisehverdag, sa utbyggingsdirektør i Bane NOR, Einar Kilde til Bane NORs nettsider

Tett på naboer og jernbane
I høst inngikk Bane NOR kontrakt med entreprenør NCC Norge AS om å bygge ut den første delstrekningen, og kontraktssummen er på 1,625 milliarder kroner eks. mva.
Kontrakten omfatter rundt fire kilometer med nytt spor parallelt med eksisterende spor fra Venjar til Eidsvoll stasjon, slik at det blir dobbeltspor på strekningen. Dagens spor skal fornyes.
Nord for Eidsvoll stasjon skal det bygges rundt fire kilometer med nytt dobbeltspor.
Det skal også bygges en løsmassetunnel på 380 meter, flere jernbanebruer og kulverter og jernbanetekniske tilpasninger på Eidsvoll stasjon. Over én million kubikkmeter masser skal flyttes på anlegget. Utbyggingen skal skje tett på dagens jernbane som skal være i full drift underveis.

– I anleggsfasen vil arbeidet vårt påvirke både naboer og de som passerer forbi anleggsområdet. Vi lover å gjøre vårt aller beste for å være til minst mulig ulempe i anleggsperioden, sa Einar Kilde.