På Venjar-Eidsvoll-utbyggingen utføres ukentlige tester av lege på anleggsplassen til NCC. De første testene ble tatt i uke 40 i fjor. Foto: NCC

Ved dette NCC-prosjektet er det snart gjennomført 1.000 koronatester

Koronapandemien setter strenge krav til smittevern og testing av arbeidere ute på bygge- og anleggsplassene. I tilknytning til NCCs jernbaneprosjekt Venjar-Langset er det så langt gjennomført 855 koronatester siden i fjor høst.

Det er ikke alle som har mulighet til å utføre jobben sin fra hjemmekontoret. Ved Venjar-Eidsvoll bygger NCC ni kilometer dobbeltspor jernbane gjennom Eidsvoll. Her jobber rundt 170 personer fra NCC, underentreprenører og leverandører.

Fokuset på smittevern ute på byggeplassene er ifølge entreprenøren høyt.

Over 50 ulike smitteverntiltak har vært tatt i bruk siden mars i fjor.

– Vi har blant annet inndelt ansatte i kohorter og forskjøvet spisetider, gjort en del avstandsjusteringer i kantinen og fått ekstra personell inn som påser at folk vasker, spriter hender og rengjør bord fortløpende,sier HMS-leder i NCC, Torgeir Sørensen i en kommentar på entreprenørens hjemmesider.

Ett av tiltakene er covid-testing av de ansatte. På Venjar-Eidsvoll-utbyggingen utføres ukentlige tester av lege på anleggsplassen.

– Til tider kan testing være ubehagelig, men de ansatte føler seg mye tryggere når vi tester, sier Sørensen.

De første testene ble tatt i uke 40 i fjor, og fram til midten av april er det gjennomført 573 tester på prosjektet.

Samtlige har vært negative.

I tillegg er det gjennomført 282 tester på grenseoverganger av NCCs personell som pendler fra Sverige.

Kommunikasjonsleder i NCC, Tor Heimdahl, opplyser i en epost til Byggeindustrien at entreprenøren har lignende testregimer ved flere av sine bygge- og anleggsplasser.

– Hyppighet varierer, men testing på prosjektene er vanligere der flere oppholder seg over noe tid utenfor hjemkommunene og Norge, for eksempel som på på Venjar. Våre underentreprenører skal teste selv, men NCC bidrar der det er behov, skriver Heidmdal.

– Hvor ofte testes de ansatte?

– Også her varierer hyppigheten, blant annet avhengig av størrelse på prosjekt. Vi har færre tester generelt der det er kohorter som fungerer sammen over tid, mens pendlere fra utlandet og fra røde områder testes, svarer Heimdahl.

De har ikke totaltallene for hvor mange tester hele NCC-konsernet har gjennomført i Norge.

– Det er prosjekter og regioner som registrerer, opplyser Heimdahl.

Entreprenøren har hatt noen mindre tilfeller av smitte knyttet til sin virksomhet i Norge.

– Det er nok noen tilfeller hvor folk har holdt seg hjemme fordi de er smittet og et team ved en asfaltfabrikk ble i vinter satt i karantene. Men vi har så langt klart å holde tilnærmet normal drift i vår virksomhet, opplyser Heimdahl.