Bane NOR ved konsernsjef Gorm Frimannslund (f.v.) og prosjektsjef Rønnaug-I. Resset ser fram til samarbeidet med NCC, her ved divisjonsleder Per Jonsson. Foto: Øystein Grue, Jernbanemagasinet

NCC signerte milliardkontrakt med Bane NOR

NCC Infrastructure signerte tirsdag kontrakt med Bane NOR, for bygging av strekningen Venjar-Eidsvoll nord.

NCC ble tildelt kontrakten 6. juli i år. Kontraktsummen er på 1.625 millioner kroner.

Kontrakten ble signert av Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund og divisjonsleder for Civil Engineering i NCC Norge AS, Per Jonsson. Seremonien foregikk midt blant de reisende på Oslo S tirsdag. I 2022 står det nye dobbeltsporet på plass og da er det sammenhengende dobbeltspor fra Oslo S og til Eidsvoll stasjon.

– Bane NOR skal levere et sammenhengende dobbeltspor gjennom Eidsvoll i 2023 og videre til Hamar i 2026 til det norske folk. I enden av dette prosjektet står det togreisende som vil få en raskere reisevei og en bedre reisehverdag. Dobbeltsporet vi skal bygge i Eidsvoll er et viktig bidrag til at vi når samfunnsmålet om en reisetid fra Oslo til Hamar på under én time og med halvtimesfrekvenser i 2026, sa Gorm Frimannslund i Bane NOR. 

Byggestart i 2018
Byggestart planlegges høsten 2018, og prosjektet utføres i en hovedentreprise.

NCC skal bygge dobbeltspor langs Gardermobanen og den ni kilometer lange strekningen fra Venjar til Eidsvoll nord. Det nye sporet går parallelt med eksisterende spor fra Venjar til Eidsvoll stasjon. Nord for Eidsvoll stasjon skal det bygges rundt fire kilometer med nytt dobbeltspor. Jobben omfatter også en løsmassetunnel på 380 meter, flere jernbanebruer og kulverter og jernbanetekniske tilpasninger på Eidsvoll stasjon. Det skal også flyttes over én million kubikkmeter masser på anlegget. Byggestart for arbeidene er mot slutten av 2018.

– Dette er den første store utbyggingskontrakten vi inngår etter at vi ble Bane NOR, så dette er en stor milepæl. Alt ligger til rette for et godt samarbeid med NCC om denne utbyggingen, sa Frimannslund til de fremmøtte.

– Passer vår organisasjon
– Dette er en kontrakt som passer vår organisasjon svært godt. De siste årene har NCC gjennomført gode prosjekter for Bane NOR, blant annet prosjektet Storberget i Porsgrunn, sier divisjonsdirektør Per Jonsson, leder for divisjon Civil Engineering Norge i en pressemelding.

Det nye dobbeltsporet tas i bruk høsten 2022 og kontraktarbeidene skal være fullført sommeren 2023.

NCCs datterselskap Carl C Fon har gjennomført forberedende arbeider for Venjar-Eidsvoll-Langset prosjektet, i en egen entreprise for Bane NOR. I dette prosjektet skal Carl C Fon blant annet bygge en ny dam for salamandere, i tillegg har de flyttet verneverdige busker og lagt matjord «på lager» for fremtidig bruk.

Ser fram til byggestart
Prosjektsjef i Bane NOR, Rønnaug-I. Resset leder prosjektorganisasjonen på vel 50 medarbeidere på Eidsvoll som gjør seg klare til byggestart.
– Etter mange års planlegging ser vi fram til å komme i gang med anleggsarbeidene. Vi har flere utfordringer som skal løses underveis. Anleggsarbeidene vil skje tett på eksisterende jernbanespor i drift og vi har en utfordrende faseplan som ivaretar at Eidsvoll stasjon er i drift gjennom hele byggeperioden. Grunnforholdene og ravinelandskapet fra Venjar til Eidsvoll stasjon er også krevende, men fritt for kvikkleire, forteller Resset.

Videre utbygging i Eidsvoll
Dobbeltsporutbyggingen i Eidsvoll er delt i to hovedentrepriser. Prekvalifiseringen for utbyggingen videre nord for Eidsvoll stasjon til Langset i gang. Frist for prekvalifisering for Eidsvoll nord-Langset er 12. september.

På denne strekningen skal det bygges 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en mindre tunnel, tre mindre bruer og Minnevika jernbanebru på 836 meter, som blir Norges lengste jernbanebru. I tillegg skal 1,3 millioner kubikkmeter med masser flyttes i forbindelse med utbyggingen. Bane NOR planlegger å inngå kontrakt med entreprenør våren 2019, med byggestart sommeren 2019. I 2023 åpner denne siste delen av dobbeltsporet, og da er det sammenhengende dobbeltspor gjennom hele Eidsvoll.

Fra Langset og videre nordover til Kleverud åpnet dobbeltsporet i 2015.

I forbindelse med at klagefristen for tildelingen utløp 24. juli i år sendte NCC børsmelding om prosjektet. Ordren registreres i forretningsområdet NCC Infrastructure i tredje kvartal.

Ålborgvegen jernbanebru og løsmassetunnelen Wergelandstunnelen er en del av kontrakten for Venjar-Eidsvoll nord, og tas i bruk i 2022. Illustrasjon: Bane NOR