NCC er i sluttfasen med jernbaneprosjektet Venjar – Eidsvoll. Foto: NCC

NCC er i sluttfasen med jernbaneprosjektet Venjar – Eidsvoll. Foto: NCC

NCC flyttet en million kubikk jordmasser

NCC ferdigstiller byggingen av ni kilometer dobbeltspor gjennom Eidsvoll sju måneder før plan. Under utbyggingen har de flyttet på en million kubikkmeter jordmasser, som skal tilbakeføres til dyrkbare arealer.

– Under baneutbyggingen har vi flyttet på en million kubikkmeter jordmasser og i en periode gjort inngrep i dyrkbare arealer langs banestrekningen. Når utbyggingsarbeidet nå snart ferdigstilles gir dette faktisk flere dyrkbare jorder som bonus, sier produksjonssjef Marcus Olsson i NCC ifølge en pressemelding fra selskapet.

– Blant annet er overskuddsmasser fra anlegget brukt til utfylling av det kuperte ravinelandskapet langs banen og omgjort til jordbruksarealer. Og fordi vi også har tatt vare på matjorda tilbakefører vi nå dette til dyrkbare arealer som samlet faktisk er større enn det som var her før prosjektet startet, legger han til i meldingen.

Underveis har utbyggingen blitt vurdert som «Et prosjekt å lære av» i en evaluering fra NTNU og Sintef, og NCC avslutter sine arbeider over sju måneder før sluttfristen.

– Det baserer seg i hovedsak på smart planlegging og tett og godt samarbeid med Bane NOR, der vi blant annet har kunne framskynde adkomsten til visse områder tidligere, og dermed også kunne ferdigstille områdene før tiden, forteller Olsson.

NCCs entreprise omfatter bygging av dobbeltspor fra Venjar – Eidsvoll nord. Planlagt åpning av sporstrekningen er 5. september 2022. Videre nordover åpner dobbeltsporet i oktober 2023.