Her er jernbanesporene samlet i en 650 m lang betongtunnel under Middelalderparken. Foto: Bane NOR

Her er jernbanesporene samlet i en 650 m lang betongtunnel under Middelalderparken. Foto: Bane NOR

Dette er de største pågående anleggsprosjektene

Jernbane og vei preger listen over de største pågående anleggsprosjektene i Norge, også store VA- og energiprosjekt er inne på lista.