Naturfaren

Gyda, og en ny storm søndag, har vist oss hvilke krefter naturen kan stille opp med, og hvor små vi på mange måter blir i slike sammenhenger. Vi må forvente mer av dette fremover, og nå trengs en større oppmerksomhet rundt hvordan vi kan forebygge best mulig, og et krav fra Kommunal- og distriktsdepartementet til landets kommuner kan nå være med på å sette fokus på nettopp dette.