Rasteplassen på den gamle ferjekaien på Ropeid ved Sandsfjorden i Suldal er en del av Nasjonal turistveg Ryfylke. De gulgrønne installasjonene har lysarmaturer som skal lyse opp området.  Arkitekt er KAP. Foto: Fredrik Fløgstad.

Rasteplassen på den gamle ferjekaien på Ropeid ved Sandsfjorden i Suldal er en del av Nasjonal turistveg Ryfylke. De gulgrønne installasjonene har lysarmaturer som skal lyse opp området.  Arkitekt er KAP. Foto: Fredrik Fløgstad.

Nasjonale turistveger har bygget betongmadrass på gammelt ferjeleie

Torsdag 3. juni åpner Statens vegvesen ny rasteplass ved det gamle ferjeleiet Ropeid langs Nasjonal turistveg Ryfylke.

Innovativ arkitektur fra KAP, sammen med servicebygget signert Jensen og Skodvin arkitekter fra 2005, gjør nå Ropeid til et fullverdig turistvegstopp, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Da Sandsfjord bru avløste ferjen mellom Sand og Ropeid i 2015, ble det meste av ferjeleiet på Ropeid liggende igjen ubrukt. Ideen bak den nye rasteplassen var å kombinere rast og hvile med reparasjon av landskapet. Sjølinjen rundt den opprinnelige holmen blei gravd frem og «bandasjert» med betongmadrasser. Madrasslandskapet rommer også små og store møbelelement i form av krakker og bord, lykter og lamper. Møblene står opp som klynger av kunstige «sopper», laget av materiale fra resirkulerte plastbåter fra Ryfylke, skriver Vegvesenet i meldingen.

– Prosjektet er et landskapsgrep som visker ut skillet mellom kultur og natur. Det kunstige imiterer naturen og det naturlege imiterer det kunstige, forklarer Eivind Gjertsen i KAP arkitekter.

Ordfører Gerd Helen Bø i Suldal kommune, står for den offisielle åpningen torsdag 3. juni.

– Det å få en Nasjonal turistveg-rasteplass på Ropeid kan minne oss om historien til stedet. Ikke minst får vi enda et minnerikt sted å stoppe langs arkitekturrunden gjennom Sauda og Suldal, sier Bø.

– Nasjonal turistveg Ryfylke er viktig for turistnæringen i Suldal og for hele Ryfylke. Det å få en så fin rasteplass på Ropeid setter en ekstra spiss på opplevelsene langs veien, tilfører Suldal-ordføreren.

Laila Steine, leder i Suldal vekst, mener Nasjonal turistveg Ryfylke er stadig mer attraktiv for besøk.

– Nasjonal turistveg Ryfylke er en skatt for alle som vil oppleve kombinasjonen av natur, kultur og arkitektur. Turistvegen har medvirket vesentlig til økt verdiskaping i reiselivet både i Suldal og i regionen ellers, slår Steine fast.

Ropeid – rasteplass:

Arkitekt: KAP Arkitektur

Entreprenør: BG Suldal

Byggherre: Statens vegvesen

Installasjonene på den nye rasteplassen, lyser opp på kveldstid. Arkitekt er KAP. Foto: Frid-Jorunn Stabell

Installasjonene på den nye rasteplassen, lyser opp på kveldstid. Arkitekt er KAP. Foto: Frid-Jorunn Stabell