Året du bør se på noe av det flotteste byggenæringen har skapt

De nasjonale turistveiene rundt om i Norge har gitt oss noen skatter som bør studeres nærmere i løpet av sommeren 2020. Har du ikke allerede fått med deg noen av disse severdighetene bør du absolutt benytte muligheten i år.

En rekke nasjonale turistveiprosjekter har høstet stor anerkjennelse i både inn- og utland. Disse prosjektene har i stor grad vist hva hele verdikjeden i byggenæringen klarer å realisere i fellesskap, fra byggherren som stiller midlene til disposisjon, via arkitektene og rådgivere som formgir og beregner hvilke konstruksjoner som faktisk kan skapes - til entreprenører og leverandører som bygger og bidrar med de ulike byggematerialene som trengs for å vise frem hvilket mangfold som er mulig å skape om man setter inn nok ressurser for å få dette til.

For det er ikke tvil om at det har kostet relativt store summer å skape de drøyt 150 nasjonale turistveiprosjektene som nå er å finne langs landets veier. Det finnes også dem som mener det brukes altfor mye på disse prosjektene sett i forhold til hva man får tilbake. Det er ikke alltid store konstruksjoner det her er snakk om, men sluttsummene kan bli relativt store. Vi mener dette likevel er vel anvendte penger. Man vil alltid kunne diskutere om disse offentlige midlene kunne blitt benyttet til enda mer samfunnsnyttige formål innen både byggenæringen eller andre sektorer, men det er også viktig å huske på hva dette gir tilbake. Selvsagt kan det gi oss alle mange gode opplevelser når vi ferdes langs veiene, men dette gir også noe langt mer.

Dette har vært og er faktisk med å bygge opp identiteten til hele landet vårt og hva vi ønsker å vise frem med hva som flott med Norge. Vi har en unik natur og mange lokale perler som danner grunnlaget som byggenæringen har bearbeidet videre, og dette har gitt oss noen nasjonale skatter. Dette er noe vi har verdsatt her hjemme, men ikke minst er dette blitt lagt merke til langt utover landets grenser. Dette har gitt stor oppmerksomhet i en rekke medier i alle verdensdeler, noe som igjen har ført at det er mange som kommer hit alene på grunnlag av noen av disse prosjektene som skal utforskes nærmere. Ikke minst vil dette gjelde for mange som på ulike vis er tilknyttet byggenæringen, for eksempel arkitekter, rådgivere og andre aktører i verdikjeden. De vil rett og slett se nærmere på hva som er skapt i samspill med naturen, og hvilke verdier dette kan gi tilbake.

I år vil antallet utenlandske besøkende som strømmer til disse ulike destinasjonene være meget begrenset. Sommeren 2020 bør derfor være året hvor vi selv benytter oss av muligheten til å legge inn et besøk på flere av disse attraksjonene rundt om i landet på vår norgesferie – som så mange allerede har begynt å planlegge. Dette vi ofte kunne gi et verdifullt stopp på veien frem mot destinasjonen – og vil ofte være verdt turen alene og kan være en sluttdestinasjon i seg selv.

Det skal også i år ferdigstilles flere prosjekter i denne satsingen fra Statens vegvesen, noe du kan lese mer om på bygg.no og i utgave nummer 10 av Byggeindustrien. Om noen få år skal det totalt være rundt 200 attraksjoner rundt om i landet, og bare i år skal tolv nye prosjekter ferdigstilles. Utnytt derfor muligheten til å hente litt ekstra inspirasjon frem mot høstens nye arbeidshverdag.