HESTAD, Gaularfjellet. Arkitekt ogillustrasjon: NilsMannsåkerHESTAD, Gaularfjellet. Arkitekt ogillustrasjon: NilsMannsåkerHÅRR,Jæren. Arkitekt og illustrasjon: manthey kula asRaste- og utsiktsplassen Høllesli med er anlagt for å få et flott innsyn mot Lysefjorden. Foto: Fredrik Fløgstad.VØRINGSFOSSENBRU,Hardangervidda. Arkitekt og illustrasjon: Carl-Viggo HølmebakkFLYE1389,Valdresflye. Arkitekt, illustrasjonog modell:Knut HjeltnesMORTENSNESET, Varanger. Arkitekt og illustrasjon: Inge DahlmanMOSKENES, Lofoten. Arkitekt og illustrasjon: Vardehaugen ASREFSNESSTRANDA, Jæren. Arkitekt og illustrasjon: Lie ØyenOSKENES, Lofoten. Arkitekt og illustrasjon: Vardehaugen ASOSCARSHAUG, Sognefjellet. Arkitekt og illustrasjon: Jensen & SkodvinBefaringsbilder av servicebygget på Farstadsanden, Nasjonale turistveger Atlanterhavsvegen. Foto: Lage Bakken.KUNST,RONI HORN, Havøysund.Arkitekt og illustrasjon: Jensen & SkodvinFarstadsanden. Foto: Ragnhild Elin Aas, Hustadvika kommuneTYRVEFJØRA, Hardanger. Arkitekt ogillustrasjon: Helen & HardRaste- og utsiktsplassen Høllesli med er anlagt for å få et flott innsyn mot Lysefjorden. Foto: Fredrik Fløgstad.MEFJORDVÆR, Senja.Arkitekt og illustrasjon: Tyin tegnestueDOMEN, Varanger.Arkitekt og illustrasjon: BiotopeESPENESET, Hardanger.Arkitekt og illustrasjon: Code

Arbeidet med Nasjonale turistveger går på høygir

Planlegging og utbygging av tiltak langs de 18 Nasjonale turistvegene går som planlagt.

Av tolv attraksjoner som fullføres i år, er åtte under bygging. De siste fire planlegges startet opp før sommeren. Samtidig forbereder Statens vegvesen utlysing av ytterligere fem anlegg, skriver de i en pressemelding.

Her er en oversikt over prosjektene:

Ferdigstilles våren 2020:

• Farstadsanden, Atlanterhavsvegen. Toalett, parkering og sti til friluftsområde.

• Høllesli, Ryfylke. Utsikt mot Lysefjorden, parkering.

Under arbeid og fullføres i 2020:

• Flye 1389, Valdresflye. Kafe, rast og parkering i høyfjellet.

• Mortensneset, Varanger. Parkering og uteområde ved Varanger Samiske Museum.

• Moskenes, Lofoten. Toalett, venterom og rast ved ferjeleie.

• Vøringsfossen, etappe 2, Hardangervidda. Trappebru, utsiktspunkt og sti.

• Refnesstranda, Jæren. Toalett og parkering ved friluftsområde

• Mefjordvær, Senja. Toalett, parkering og rast ved molo.

Nye som skal fullføres i 2020:

• Ropeid, Ryfylke. Rasteplass på nedlagt ferjeleie.

• Domen, Varanger. Fuglekikkerskjul og parkering.

• Oscarshaug, Sognefjellet. Forbedringer av toalett og rasteplass

• Kunstnerisk installasjon i Havøysund av Roni Horn

Startes opp i 2020 og fullføres i 2021:

• Espeneset, Hardanger. Rasteplass med toalett ved Sørfjorden

• Tyrvefjøra, Hardanger. Toalett på rasteplass ved fjorden

• Hårr, Jæren. Utsiktspunkt i havkanten

• Sjonfjellet, Helgelandskysten. Rasteplass med toalett med utsikt mot fjord, kyst og hav

• Hestad, Gaularfjellet. Toalett, utsiktsrampe og rast ved kulturminne.

I tråd med målet i Nasjonal transportplan 2018 – 2029 og oppfølgende budsjettproposisjoner fra Samferdselsdepartementet skal Nasjonale turistveger fremstå som en helhetlig attraksjon i løpet av 2023.

Fra 1994 til 2017 ble det planlagt og bygget i alt 143 tiltak langs Nasjonale turistveger. I perioden 2018 - 2023 skal ytterligere 46 nye prosjekt være fullført, med Vøringsfossen, Gjende og Torghatten som de største.