Nå starter konkurransen om tidens største prosjekt for Oslo kommune

Oslo kommune har gjennom mange år jobbet med å utarbeide planene for en ny vannforsyningskilde til byen - og nå er den første delen av utbyggingen sendt ut i markedet. Dette markerer dermed starten for tiens største enkeltinvestering for Oslo kommune.

Vannforsyningsprosjektet er noe anleggsbransjen har ventet på skulle komme ut i markedet i flere år - og til neste år kan de første fysiske arbeidene starte – i det som har vært en langvarig prosess på planleggingsstadiet. Den første kontrakten som nå er sendt ut i markedet omhandler « Forberedende arbeider E8», og er en av de aller største delkontraktene. Dette er en utførelsesentreprise som omfatter fjellhaller på Huseby og tre tunneler på totalt cirka fem kilometer - hvor cirka 1.200.000 faste kubikkmeter fjell skal sprenges ut. Dette er dermed en betydelig kontrakt – og i tiden fremover kommer de øvrige sju kontraktene på løpende bånd. Totalt er det snakk om en utbygging på hele 12,5 milliarder kroner som skal pågå frem til åpningen i 2028.

Dette er en sårt tiltenkt utbygging. Mattilsynet har tidligere varslet om at kommunen kunne bli straffet med dagsbøter på opptil en millioner kroner om man ikke fikk vedtatt en utbyggingsplan om et nytt vanninntak til byen. Nå starter dette arbeidet for fullt, men det er altså fortsatt en god del år før man skal ha fullført utbyggingen.

Men nå fremover kommer kontraktene på løpende bånd ut i markedet. I forkant av utbyggingen har det i flere omganger blitt diskutert om råvannstunnelen på 19 kilometer skulle drives med tradisjonell drill & blast eller ved bruk av tunnelboremaskin (TBM). Byggeindustrien kunne tidligere i år fortelle at man ville gå for bruk av TBM. Dette vil dermed bli en betydelig TBM-jobb. I løpet av de senere årene har man bygget ut prosjektene Nedre Røssåga, Nye Ulriken tunnel og Follobanen med bruk av TBM – i tillegg til noen mindre prosjekter – og nå kommer altså et nytt svært prosjekt som skal bruke denne drivemetoden.

Det skal bli spennende å se hvordan konkurransen blir på de ulike kontraktene. Dette er samlet en betydelig anleggsjobb – men flere elementer av denne utbyggingen er også omfattet av et strengt sikkerhetsregime, som i en viss grad kan være med på å påvirke hvem som i praksis får mulighet til å utføre jobbene. Det legges dermed opp til en lengre prekvalifiseringsperiode med tanke på hvilke firmaer som får de nødvendige godkjenninger. Lignende krav så vi blant annet ved utbyggingen av den nye hovedflystasjonen på Ørland for våre nye jagerfly. Dermed kan det bety at den utenlandske interessen dempes noe - men hvordan dette i praksis vil så ut i konkurransebildet er ikke godt å si.

Med denne utbyggingen er dermed en nytt anleggskapittel i ferd med å skrive seg inn i vår anleggshistorie – og dette vil utvilsomt være et prosjekt anleggsmarkedet vil følge tett helt frem til innbyggerne i Oslo kan tappe rent vann fra en helt ny vannkilde.