Nå får byggenæringen verktøyet til å samle og dele HMS-kunnskapen

Vår felles erfaring og samlede statistikk viser at driften i byggenæringen dessverre innebærer en viss risiko for at skader og ulykker skal oppstå. Næringens selskaper jobber hver dag for å gjøre landets byggeplasser tryggere - og nå får aktørene innen bygg og anlegg et nytt og viktig verktøy til å kunne nå visjonen om null alvorlige skader og dødsulykker.

Onsdag arrangeres et stiftelsesmøte rundt fellesprosjektet Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA). Her skal godt over 60 forskjellige virksomheter og organisasjoner fra ulike deler av næringen formelt være med som stiftere av SfS BA. Dette gjør de for i felleskap å kunne være med å bidra til å redusere antall ulykker i næringen. Disse ulike aktørene representerer alle de ulike leddene i verdikjeden – og staten er også representert, blant annet gjennom Arbeidstilsynet. Det er selvsagt plass til ytterligere virksomheter i dette arbeidet – og flere vil garantert involvere seg etter hvert.

Deling av kunnskap, som er hovedformålet til samarbeidsforumet, er nøkkelen til å kunne ta et nytt kvantesprang i å redusere antall ulykker og alvorlige hendelser innen bygg og anlegg. Næringens aktører har de senere årene blitt langt flinkere innen HMS-arbeidet. Et stadig økende fokus rundt problematikken har medført at det er en helt annen systematikk og kultur rundt HMS-arbeidet nå enn tidligere - og det legges hvert eneste år ned store ressurser i å forebygge at ulykker skal skje. Dette har gitt resultater. Langt færre skades nå på jobb enn tidligere - samtidig som aktiviteten og kompleksiteten aldri har vært større. Men det er fortsatt altfor mange som dør på jobb i bygg og anlegg – og her har alle de ulike partene i næringen et stort ansvar for å gjøre tingene bedre. Antall drepte må ned – og man kan selvsagt ikke ha noen andre mål et null drepte og alvorlig skadde i et slikt arbeid.

SfS BA er en videreføring av Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring fra 2014. Nå legges det langt større ressurser i potten, og Lene Jønsson er ansatt som daglig leder i stiftelsen. Hun er godt i gang med jobben for å redusere ulykkene i næringen – og til å få næringen til å jobbe bedre sammen innen HMS-arbeidet. Byggenæringen er sterkt konkurransepreget – men det er visse ting man ikke skal konkurrere om eller hvor man kan holde tilbake informasjon – og dette gjelder først og fremst innen HMS-arbeidet. Her må vi dele flere erfaringer, både rundt forebygging og etter at alvorlige hendelser har oppstått. Man må samle denne typen informasjon i en felles base - og gjøre denne informasjonen lett tilgjengelig - for alle.

Man er godt i gang med dette arbeidet og forhåpentligvis vil stiftelsesmøtet onsdag gi en ytterligere ny giv til dette avgjørende arbeidet. Tiden er nå inne for å ta ytterligere et skritt i riktig HMS-retning - og her må absolutt alle bidra.