Multiconsult inn i styret i ESRA Norge

Rune Winther i Multiconsult er valgt inn i styret til ESRA Norge. Som styremedlem vil han bidra aktivt i planlegging og gjennomføring av foreningens faglige aktiviteter.

- Multiconsult utvider med dette sitt engasjement i samarbeidsaktiviteter for utvikling av fagområdet systemsikkerhet og risikostyring, sier Kristin P. Grenan, seksjonsleder HMS- og Risikostyring.

ESRA Norge (Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse) er norsk avdeling av European Safety and Reliability Association, en ideell forening som arbeider for utvikling av fagområdet risiko- og pålitelighetsanalyse. En vesentlig del av aktiviteten i ESRA Norge består i å arrangere seminarer som tar opp og belyser viktige faglige problemstillinger, og som bidrar til utvikling innen fagområdet.

Multiconsult arbeider med risiko og pålitelighet innenfor alle sine markedsområder og ser på dette vervet som en mulighet til å gi sitt bidrag til utviklingen av fagområdet.

Multiconsult har også lederrollen i Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF) ekspertgruppe for Reliability, Availability, Maintenance, Safety (RAMS) i samferdselsprosjekter, deltar i arbeidet med NS 5830-serien av standarder vedrørende risiko relatert til tilsiktede uønskede handlinger, og i RIFs ekspertgruppe for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

- Vårt engasjement i ulike fora viser at Multiconsult har et solid fagmiljø innen systemsikkerhet og risikostyring med ekspertise som blir involvert i viktige nasjonale aktiviteter, sier Grenan.