Foto: SINTEF Byggforsk

Minner om at murvegger kan etterisoleres innvendig

Ønsker man å bevare murfasader er isolering fra innsiden eneste løsning for energioppgradering av murvegger, melder SINTEF Byggforsk.

Svært mange eldre murbygninger i norske byer har yttervegger med mangelfull varmeisolasjon. Flere av disse bygningene har et verneverdig arkitektonisk uttrykk, og innvendig etterisolering kan da være det eneste alternativet hvis varmetapet gjennom veggen skal reduseres.

Feil utførelse kan gi fuktskader

Mangelfull planlegging og utførelse av innvendig etterisolering kan føre til fuktskader og frostskader på teglsteinsfasader. En ny forskningsrapport fra SINTEF Byggforsk beskriver hva som må til for at innvendig etterisolering av yttervegger i eldre murbygninger kan gjennomføres med godt resultat.

SINTEF Byggforsk har lenge gitt ut en anvisning i Byggforskserien som viser hvordan løsningen kan gjennomføres i praksis. (723.314 Etterisolering av murvegger).

Viser hvordan

Rapporten fra SINTEF Byggforsk viser hvilke bygninger som egner seg for innvendig etterisolering, hvilke hensyn man må ta og hvordan man bør gå fram for å få en fullgod løsning. For å kunne isoleres innvendig, må veggen være tørr og det må ikke være risiko for oppfukting. Man må også ta høyde for at en eksisterende vegg kan bli fuktigere enn før. Stein i teglfasader må være frostbestandig og ha lavt fuktopptak.