E39 langs Vinjefjorden på Nordmøre inngår i den nye driftskontrakten som Mesta får ansvaret for fra 1. september.
E39 langs Vinjefjorden på Nordmøre inngår i den nye driftskontrakten som Mesta får ansvaret for fra 1. september.Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

Mesta skal drifte riksveiene på Nordmøre

Mesta skal drifte riksveiene på Nordmøre fram til høsten 2027. Kontrakten med Statens vegvesen har en verdi på 445 millioner kroner uten merverdiavgift.

– Med Mesta sin kompetanse og erfaring er vi sikre på at våre riks- og europaveier på Nordmøre er i de beste hender, sier Bjørn Ove Rotlid, seksjonssjef for drift midt i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Den nysignerte kontrakten gjelder fra 1. september 2022 og fem år fremover. Nå starter planlegging og forberedelsene frem mot oppstarten til høsten.

– God samarbeid

Mesta har i dag driftsansvaret for en del av veinettet som inngår i den nye kontrakten.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Mesta frem til nå, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet. Både Mesta og Statens vegvesen er opptatt av å finne gode løsninger som gir trygge og sikre veier, samt god fremkommelighet for alle trafikantene, sier Rotlid.

400 kilometer riksvei

Driftskontrakten omfatter drift og mindre vedlikeholdsoppgaver på E39 fra Orkanger til Molde og riksvei 70 fra Oppdal til Kristiansund, inkludert tilhørende gang- og sykkelveier. Totalt inneholder driftskontrakten rundt 400 kilometer riksvei og 66 kilometer gang- og sykkelveier.

Kontraktsområdet omfatter de åtte kommunene Molde, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Heim, Orkland, Sunndal og Oppdal, opplyser Vegvesenet.

Deler av E39 og riksvei 70 inngår i den nye driftskontrakten som gjelder fra 1. september 2022.
Deler av E39 og riksvei 70 inngår i den nye driftskontrakten som gjelder fra 1. september 2022.Kart: Statens vegvesen.

Nye krav til klima og miljø

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle sine driftskontrakter.

– I denne kontrakten har Mesta blant annet fått krav om å bruke utslippsfrie kjøretøy og maskiner til å brøyte og strø gang- og sykkelarealene i sentrale deler av Molde og Kristiansund. Med utslippsfri menes her kjøretøy og maskiner uten lokalt utslipp av verken CO2 eller NOx, forklarer Rotlid, og legger til at Mesta i kontrakten også er oppfordret til å foreslå FoU-prosjekter.