Foto: Vaktmesterkompaniet
Foto: Vaktmesterkompaniet

Vaktmesterkompaniet skal drifte riksveiene i Drammensområdet

Vaktmesterkompaniet og Statens vegvesen har signert driftskontrakt for riksveier i Drammensområdet fram til høsten 2027

Vaktmesterkompaniet AS har i flere år driftet veiene i Oslo og omegn, og i fjor vant de en ny femårig driftskontrakt for riksveiene i hovedstadsområdet. Nå skal de drifte riks- og europaveier også i Drammensområdet.

Statens vegvesens divisjonsdirektør for drift og vedlikehold, Bjørn Laksforsmo, påpeker at driften av veiene i Drammen og omegn er variert og krevende.

– Kontrakten omfatter alt fra drift av motorveier og landeveier til bygater, gang- og sykkelveier, rasteplasser, tunneler og bruer.  I tillegg stiller vi krav om tiltak mot luftforurensning i Drammen, Asker og Bærum. Her må entreprenøren gjennomføre systematisk feiing på noe av veinettet hele året samt gjøre ekstra tiltak når det forventes høye konsentrasjoner av svevestøv, sier han i en pressemelding.

Femårig kontrakt

Totalt omfatter Drammenskontrakten 340 kilometer vei, hvorav 290 kilometer er riksvei og 50 kilometer er gang- og sykkelvei langs riksvei. Trafikkmengden på riksveiene varierer fra 350 til 84.400 biler i døgnet.

– Statens vegvesen er vår oppdragsgiver, ja, men den virkelige kunden her er brukerne av veinettet, som innbefatter alt fra myke trafikanter til internasjonal transport, sier Morten Strengelsrud hos Vaktmesterkompaniet i pressemeldingen.

Drammenskontrakten varer i fem år, fra 1. september 2022 til 31. august 2027, med mulighet for tre år forlengelse.

Kontraktsområdet omfatter kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Øvre Eiker. Riksveinettet innenfor Hole, Ringerike og Modum vil innlemmes i kontrakten fra 1. september 2023.

Støtte til klimavennlige løsninger

Pris var avgjørende da Vaktmesterkompaniet fikk tildelt kontrakten i konkurranse med tre andre.

Statens vegvesen har ifølge meldingen også skjerpet miljøkravene i alle sine veidriftkontrakter, med krav til miljøsertifisering og rapportering av drivstoff og energiforbruk.

Vaktmesterkompaniet AS må derfor holde seg oppdatert om utviklingen av mer miljøvennlige alternativer til dagens materialer og metoder, og på eget initiativ fremme løsninger som kan bidra til en bedre miljøprofil i Drammenskontrakten. Statens vegvesen vil bidra med økonomisk støtte til utviklingsprosjekter som bidrar til reduksjon i klimautslippet i kontrakten.