Mesta har vunnet den femårige veidriftskontrakten Gjøvik-Romerike.

Mesta har vunnet den femårige veidriftskontrakten Gjøvik-Romerike.

Mesta skal drifte riksveiene på Gjøvik og Romerike

I konkurransen om veidriftkontrakten på Gjøvik og Romerike var Mesta best på arbeidsvilkår, CO2-reduksjon, beredskap og lavest på pris. I dag signerte de den femårige kontrakten med Statens vegvesen.

Veidriftkontrakten er den første i Norge der arbeidsvilkår og reduksjon i klimagassutslipp har vært avgjørende i tildelingen.

– Mesta har med sitt ambisiøse tilbud vist at bransjen har både kompetanse og vilje til å levere på våre krav om reduksjon i klimagassutslipp, best mulige arbeidsvilkår og høy beredskap, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Med Gjøvik-Romerike-kontrakten har Mesta forpliktet seg til å ha markedsledende arbeidsvilkår for egne ansatte og underentreprenører. De har lovet å kutte CO2-utslippene med 29 prosent fra første år, og opp til 40 prosent i siste år. I tillegg vil de levere en utrykningstid ved hendelser som er 30 prosent bedre enn kravene i kontrakten.

I konkurransen om å få drifte riksveiene i Gjøvik-området og på Romerike, talte pris 30 prosent. Andre kriterier som CO2-reduksjon, arbeidsvilkår, kompetanse og beredskap talte til sammen 70 prosent.

– Vi i Mesta er stolte over å ha nådd til topps i denne konkurransen som hadde flere avgjørende parametere enn bare pris, sier konserndirektør drift og vedlikehold, Kristin Folge, i meldingen.

Kontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på E6 Gardermoen-Kolomoen, riksvei 4 Mjøsbrua-Gjelleråsen, E16 Kongsvinger-Kløfta og E16 Gardermoen-Jevnaker, totalt 445 kilometer.

Kontrakten trer i kraft første september 2022 og varer i fem år, med mulighet for inntil tre års forlengelse.