Illustrasjonsfoto: Vestland fylkeskommune.
Illustrasjonsfoto: Vestland fylkeskommune.

Vestland tar i bruk ny kontraktsform - håper på bedre konkurranse med mindre driftskontrakter

Når drift av fylkesveiene i Nordfjord blir lyst ut til høsten blir det i mange og mindre kontrakter. Vestland fylkeskommune håper en ny type kontraktsform vil gi både mer drift for pengene og mer deltakelse fra små og mellomstore entreprenører.

Kontraktsområde Nordfjord består av 460 kilometer fylkesvei og 14 kilometer gang- og sykkelvei. Kontraktsområde omfatter kommunene Stryn, Stad og deler av Kinn, Gloppen og Sunnfjord. Tidligere har det vært vanlig å lyse ut kontraktsområde i en stor kontrakt, med en hovedentreprenør som utfører arbeidet med hjelp av mindre underentreprenører.

Vestland fylkeskommune opplyser i en pressemelding at kontraktesområdet nå skal deles opp i cirka 30 mindre kontrakter og det skal tas i bruk en ny kontraktsform som fylkeskommunen kaller byggherrestyrt med delt funksjonsansvar.

I noen av kontraktene har entreprenøren funksjonsansvar, for eksempel vinterkontraktene, men fylkeskommunen ønsker generelt større kontroll og mer frihet til å gjøre endringer i løpet av kontraktsperioden.

– Driftskontraktene har til nå i stor grad bestått av arbeid som blir priset som fastpris, og hvor vi som byggherre har hatt mindre frihet til å bestille arbeid der det trengs mest på veinettet og til å gjøre endringer og tilpassinger i løpet av kontraktsperioden. Nå tar vi mer kontroll selv og tester ut ulike metoder for registrering og utbedring i Nordfjord. Vi tror dette vil gi oss gode løsninger som vi kan benytte i fremtidige driftskontrakter, sier leder for drift nord, Rune Sverre Sande.

Han påpeker at kostnadene ved de store driftskontraktene har økt kraftig de siste årene, og konkurransen er liten.

– De siste kontraktutlysningene har bare hatt to-tre tilbydere, og noen få store entreprenørfirmaer dominerer. Med denne nye kontraktsformen håper vi på mer deltakelse fra små og mellomstore entreprenører, men også de store kan være med i en slik konkurranse, sier Sande.

Han understreker at ikke alle geografiske områder er egnet for denne type kontrakter, men i Nordfjord ligger alt godt til rette, mener Sande.

– Vi har et godt samarbeid med kommuner og Statens vegvesen, et oversiktlig og greit kontraktsområde, og mange dyktige entreprenører i området, sier han.

Dei første kontraktutlysningene kommer i oktober 2022, men oppstart blir ikke før 1. september 2023.

Ifølge Sande vil de flere og mindre kontrakter kreve noe mer administrasjon fra de som veieier.

– Det blir noe mer bemanning, men vi slipper administrasjonsleddet hos en hovedentreprenør. Fordelen er at vi er tettere på, sier Sande.

– Vi må tørre å tenke nytt og teste ut andre metoder, som vi igjen kan ta inn i andre driftskontrakter, fremhever han.