Illustrasjonsfoto: Mesta
Illustrasjonsfoto: Mesta

Mesta vant tre driftskontrakter i Østfoldsregionen

Mesta har vunnet tre driftskontrakter som ble utlyst av Viken fylkeskommune og Statens vegvesen i Østfoldsregionen i år. Kontraktene Østfold Sør, Østfold Nord og Follo-Østfold har samlet en verdi på 1,2 milliarder kroner og utgjør til sammen cirka 2.000 kilometer vei.

– Kontraktene har varighet på seks og fem år, med mulighet for nye opsjonsår. Mesta har driftet veinettet i Østfold Sør-kontrakten i to tiår. Nå blir det minimum seks nye år, skriver selskapet i en pressemelding.

– Mesta har et erfarent lag som er veldig motivert for å levere på kravene Viken fylkeskommune har stilt i den nye kontrakten. Vi ser frem til å fortsette å bidra til trygghet for alle som ferdes på og langs fylkesveiene i kommunene Moss, Råde, Rygge, Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg og Halden, sier konserndirektør for Drift og vedlikehold i Mesta, Kristin Folge, i meldingen.

Follo-Østfold-kontrakten inkluderer E6 og E18 fra Kolbotn til svenskegrensa, og er en av Norges mest trafikkerte veinett.

– Vi er veldig tilfredse med å ha vunnet også denne konkurransen utlyst av Statens vegvesen. Veinettet krever betydelig kompetanse knyttet til vinterføre, renhold, store grøntarealer og kontinuerlig beredskap ved værhendelser og ulykker, særlig langs E6, sier Folge.

Veinettet i fylkesveikontrakten Østfold Nord skiller seg fra riksveinettet og fylkesveiene i sør gjennom betydelig lavere trafikkmengde.

– Det er andre utfordringer som møter oss når vi skal drifte grusveier nord i Østfold sammenlignet med arbeid på E6 med fartsgrense på 110 km/t. Sammen med lokale partnere jobber vi nå med å finne et best mulig driftsopplegg der vi får brukt våre samlede ressurser, erfaringer og kompetanse til å utføre oppdragene fra Viken fylkeskommune og Statens vegvesen på best mulig måte, sier Elin Vigrestad, som er prosjektsjef for Sør og Sør-Øst i Mesta, i meldingen.