Oslofjord Convention Center på Brunstad er under stor forvandling, og dugnad fra menighetens medlemmer er sentralt for å få realisert milliardprosjektet. Arkivfoto.

Menighetens dugnadsselskap omsatte for 92 millioner - resultatet endte på 85,7 millioner

Globeserve AS, det største dugnadsselskapet knyttet til menigheten Smiths venner, hadde inntekter på litt over 92 millioner kroner i 2017. Resultatet før skatt endte på 85,7 millioner – en forbedring på nesten 50 millioner kroner fra året før.

Globeserve eies av Brunstadstiftelsen. Stiftelsen er etablert av Brunstad Christian Church, på folkemunne kjent som Smiths venner.

Selskapet leier ut rundt 200 frivillige ungdommer som bygningsarbeidere til byggeprosjektet på Brunstad der Oslofjord Convention Center - det største stevnestedet til Smiths venner - bygges ut med hotell- og konferansefasiliteter for tre milliarder kroner.

Kraftig økning

Både omsetning og resultat i Globeserve har økt betydelig fra 2016 til 2017, viser regnskapstallene til selskapet: 

  • I 2017 var omsetningen steget til 92 millioner (75 millioner i 2016) og resultatet før skatt i 2017 tok også et solid byks oppover, og endte på 85,7 millioner. Det er 47,4 millioner mer enn året før.
  • Lønnsutgiftene ble redusert fra 9,9 millioner i 2016 til 2,1 millioner i 2017.
  • Driftskostnadene var på 7,5 millioner.
  • Globeserve betalte 336.253 kroner i arbeidsgiveravgift og hadde 44.745 kroner i pensjonskostnader i 2017.

– Den økte omsetningen i 2017 henger sammen med den store virksomheten i byggeprosjektet på Oslofjord. Vi opplever stor interesse fra ungdommer som vil være med å støtte det kristne formålet, og vi har forsøkt å tilby muligheten til så mange som mulig. 2015 og 2016 anses som oppstartsår, 2017 som et år der systemene er fullt oppe og går. Overskuddet brukes til kristne ideelle formål, som de frivillige ønsker å støtte ved sin innsats for Globeserve, skriver daglig leder i Globeserve, Gjermund Haukelidsæter, i en e-post til Byggeindustrien.

Kuttet administrasjon - endret prismodell

I årsberetningen til selskapet trekkes en reduksjon i administrasjon og oppfølging av de frivillige ressursene som hovedårsaken til de gode tallene i selskapet.

– På grunn av omstrukturering i selskapet ble samlet driftskostnad i 2017 på 7,49 mill. kr. sammenlignet med 33,91 mill. kr. året før. Endringen skyldes i hovedsak lavere kostnader tilknyttet administrasjon og oppfølging av de frivillige ressursene. Det ble i denne sammenheng gjennomført betydelig reduksjon av ansatte i selskapet, som vil ha effekt på resultatet også i fremtiden, skriver selskapet i sin årsberetning.

Økningen i omsetning kommer ifølge årsberetningen av at selskapet endret prismodell for sin største oppdragsgiver på prosjektet.

– Endringen medførte at vi gikk bort fra fastpris til timespris for utført arbeid, heter det i beretningen.

Fjordteam gikk til sak

Byggeindustrien har tidligere satt søkelys på den utstrakte dugnadsvirksomheten i trossamfunnet Brunstad Christian Church, også kjent som Smiths venner. Globeserve er bare ett av flere selskaper tilknyttet Smiths venner som baserer sin drift på dugnadsvirksomhet.

En kartlegging Byggeindustrien har gjort tidligere viste at 10 dugnadsselskaper i menigheten omsatte for til sammen 97,7 millioner i 2015. I 2017 ble denne summen alene i ferd nesten tangert av Globeserve.

NHO og Arbeiderpartiet er blant de som har vært kritiske til den omfattende dugnadsvirksomheten.

Ett av selskapene tilknyttet menigheten, Fjordteam AS, gikk høsten 2016 til sak mot staten etter at Direktoratet for Arbeidstilsynet hadde pålagt virksomheten å betale lønn for renhold og føre timelister for dugnadsarbeidere.

Arbeids- og sosialdepartementet valgte å oppheve vedtakene til direktoratet.

De mente vedtaket som pålegger Smiths venner-eide Fjordteam å betale minstelønn og føre timelister, bygde på  uriktig rettsanvendelse.