SIKTER HØYT: De har alle svennebrev som tømrere og mener at bygg- og anleggsbransjen er full av spennende karrieremuligheter. Fra venstre Maurits Wesøe (25), for tiden student ved Norges Handelshøyskole, Martine Gundersen (22), Hersleth Entreprenør og Lisa Marie Holt (20), Backe Oppland. Foto: Svanhild Blakstad

Martine hadde 5,7 i snitt - ble frarådet å velge bygg og anlegg

Foreldre, skole og venner steilet da toppeleven Martine Gundersen proklamerte at hun ville gå bygg og anleggsfag i stedet for studiespesialisering etter ungdomsskolen.

Tømreren, som til daglig jobber i Hersleth Entreprenør, er en av årets rollemodeller i rekrutteringskampanjen Ung i Bygg og Anlegg (UBA). 22-åringen fra Rygge var aldri i tvil om at hun ville velge en utdanning hvor hun kunne drive med praktisk arbeid.

– Jeg liker å jobbe med hendene og kunne ikke se for meg en jobb hvor jeg måtte sitte på kontor. Jeg vurderte elektriker, men siden jeg har pacemaker ble det en dårlig kombinasjon, sier Martine.

Hun forteller om mange negative reaksjoner da hun – med et karaktersnitt på 5,7 – kunngjorde at hun ville søke seg inn på bygg- og anleggsteknikk på videregående.

– De fleste prøvde å fraråde meg mitt valg, og argumentet som gikk igjen var at jeg hadde altfor gode karakterer. Det er veldig dumt når det faktisk er den veien jeg ønsket å gå, men problemet er at veldig mange ikke vet hva det går ut på og hvilke muligheter dette yrkesvalget gir, sier hun.

Foreldrene jublet ikke
Martine lot seg imidlertid ikke rokke, men innrømmer at heller ikke foreldrene applauderte hennes valg.

– Nei, absolutt ikke. De prøvde så hardt de kunne å få meg på andre tanker. Nå er de likevel blitt veldig fornøyde siden jeg både har bygget platting og lagt nytt gulv for dem, sier hun lattermildt.

I tillegg til tømrerjobben er hun hovedverneombud i Hersleth, som har 80 ansatte. På kveldstid og en dag i uken går hun på teknisk fagskole for å bli fagskoleingeniør, hvor hun blir ferdig sommeren 2021.

– Det er altfor få som velger yrkesfag, og det er veldig synd siden bransjen trenger flere fagarbeidere. Vi blir tidlig utdannet, tjener penger og skaffer oss leilighet og bil, mens andre på samme alder fortsatt går på skole og har studielån, sier hun.

Ambassadører for byggfag
Byggeindustrien møtte Martine og to av de til sammen seks rollemodellene i UBA under en samling i Oslo i september, hvor de hadde en workshop før kampanjen ruller i gang utover høsten.

Lisa Marie Holt (20) har svennebrev som tømrer og jobber i Backe Oppland, mens sørlendingen Maurits Wesøe (25) – også han tømrer – for tiden studerer og tar en mastergrad ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

– Det er viktig at vi passer på å rekruttere folk som skal jobbe på «bakken» også. Ikke alle skal sitte på kontor eller være ledere. Vi trenger håndverkere som skal gjøre jobben, sier Lisa Marie Holt.

Hun tok svennebrevet i sommer og er storfornøyd med yrkesvalget sitt. For tiden er hun med og bygger Hakadal skole og idrett i Nittedal, og hun har allerede figurert på Dagsrevyen i et innslag om jenter som velger utradisjonelle yrker.

Maurits Wesøe er opptatt av å få frem at bransjen har et stort mangfold av karrieremuligheter.

– Mange tror at det å velge yrkesfag begrenser hva du kan gjøre videre, men slik er det ikke. Det kan åpne mange dører, og har du et fagbrev i bunn stiller du veldig sterkt, sier han.

Maurits peker på at gleden ved å skape noe var avgjørende da han valgte å bli tømrer. Mens han var lærling tok han også påbygg som privatist slik at han kunne søke seg videre til høyere utdanning.

– Byggebransjen er utrolig spennende, hvor man kan jobbe med alt fra digitalisering og bærekraft eller bidra til effektivisering. Det er en fremtidsrettet bransje som jeg mener vil være et trygt valg for mange unge, sier tømreren og masterstudenten.

Landsdekkende kampanje
Det er tredje år Ung i Bygg og Anlegg henvender seg til 9. og 10. klassinger over hele Norge for å rekruttere flere unge søkere til bygg- og anleggsnæringen. Etter en turné med ni arrangementer som samlet 3.300 deltakere de siste to årene, blir 2021-versjon covidtilpasset og i digital form, opplyser prosjektleder Eline Navrestad i EBA.

– Vi spiller inn en to timers video som skal skal gå som en interaktiv «live»-sending med lokale og nasjonale rollemodeller, paneldebatt og innspill fra publikum. Alle landets ungdomsskoler får invitasjon til å delta, sier Navrestad – som peker på at kampanjen ikke bare retter seg mot elevene.

– Vi vet at skolen ved rådgiverne og foreldrene har stor innflytelse på elevenes valg. I år skal vi derfor ha innhold som er mer tilpasset denne gruppen, slik at de får mer kunnskap om hva bygg- og anleggsbransjen kan tilby av jobbmuligheter.

Ung i Bygg og Anlegg startet opp i 2018 etter initiativ fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA). Prosjektet gjøres i samarbeid med sentrale aktører i næringen som Statens Vegvesen, Bane NOR, Nye Veier, Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening (KIS) og alle medlemsbedriftene til EBA.

Til informasjon eier EBA Bygg og Anlegg Media AS som utgir Byggeindustrien.