Mange høyhus i støpeskjeen

Oslo har vært gjennom en enorm endring og utvikling de siste 10-15 årene. Bjørvika har for alltid endret deler av byens ansikt mot sjøsiden, og en rekke nye områder er bygget ut og er helt transformert. Men utviklingen stopper ikke med hva vi har sett frem til nå. Arbeidene forsetter i en rekke av de pågående transformasjonsprosjektene, men også nye områder kommer til og vil fremstå i en helt ny drakt noe frem i tid.

Dette gjelder ikke minst i området rundt Postgirobygget, Plaza og bussterminalen. I dette området har det i lengre tid blitt utarbeidet store planer om spenstige utbygginger. Flere av disse planene begynner nå virkelig å materialisere seg i stadig mer konkrete prosjekter. Vi snakker her om omfattende utbygginger som vil endre utseendet, imaget og hele denne delen av byen. Det planlegges bygg som inneholder både kontorer, hotell, kulturbygg og boliger – og ikke minst snakkes det her om høye bygg. Dette vil bli det definitive høyhus-området i Oslo. Fra før finnes både Postgirobygget og Oslo Plaza her – men de vil, om det går som utbyggerne selv ønsker, få besøk av langt flere. Går planene gjennom og finansieringen faller på plass, vil dette utvikle seg til å bli en høyhuskonsentrasjon som vi nok ikke finner mange av her i Norden.

Det er selvsagt ikke bare positive røster rundt denne typen planer, og utbyggerne vil møte motstand. Men det er også lurt å samle en konsentrasjon av så høye bygg i samme område. De kan spille på hverandre, og gi denne delen av byen noe unikt – samtidig som høyblokkene ikke blir spredt rundt om byen. Det vil aldri fungere godt, og vil heller ikke tillates. Skal man først få til en utbygging av det format det her snakkes om, må man finne gode løsninger hvor disse utbyggingene kan tilpasses hverandre i samme område.

Det er flere store utbygginger som er under planlegging, og i den nyeste utgaven av Byggeindustrien kommer vi innom flere av disse. Partene i Landbrukskvartalet jobber med sine planer på Grønland, og her ønsker de et høybygg på 76 meter og en total utbygging på rundt 50.000 kvadratmeter. KLP jobber å sin side med Postens gamle brevsenter, og en total utbygging på 90.000 kvadratmeter, hvor høyhuset ønskes med en høyde på hele 135 meter. Oslo Spektrum har også store planer i sitt område, med en større utbygging som blant annet inkluderer et høyhus på 108 meter. Dessuten ønsker Galleri Oslo Utvikling en omfattende utbygging av utskjelte Galleri Oslo, som blant annet inkluderer to høyhus på henholdsvis 22 og 34 etasjer. Det høyeste av disse blir da 138 meter høyt.

Det skal mye til om alle disse ser dagens lys, og det er selvsagt også usikkert når de kommer og i hvilket format. Det er flere som vil ha innvendinger her, ikke minst kommunen, men i løpet av våren 2022 skal også en ny høyhusplan ut på høring. Alle de ulike utbyggerne jobber på sine kanter med konkrete planer som kommunen etter hvert nå skal ta tak i og behandle. Det er derfor mye som nå taler for at byggenæringen vil få en rekke meget spennende og utfordrende utbygginger å hanskes med. Dette er svære konstruksjoner som skal høyt opp, og det skal gjøres på områder i byen hvor det allerede er trangt. Dette vil kreve både solid erfaring og god ingeniørkunst.