Fra venstre, Ragnhild Mirjam Bøe, prosjektleder logistikk Nye SUS, Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg Nye SUS, Espen Horpestad, selger, Arturas Janulevicius og Geir Malec, alle tre fra Malthus Uniteam. Foto: Nye SUS

Malthus Uniteam leverer brakkerigg til nytt Stavanger-sykehus

Malthus Uniteam AS levere kontorbrakkerigg til byggeprosjektet Nye Stavager Universitetssykehus.

Kontrakten er verdt over 3 millioner kroner inkludert merverdiavgift. I tillegg kommer eventuelle opsjoner, skriver byggherren i en pressemelding.

Helse Stavanger/Nye Stavanger universitetssjukehus melder at god fremdrift er årsaken til at brakkekapasiteten nå utvides, samtidig som det sikres bedre og tilstrekkelig avstand mellom alle som skal ha sin arbeidsdag i brakkene på byggeplass.

- Det blir stadig flere folk her på byggeplassen, og de skal ha kontorer, samtidig som vi skal etterleve FHIs smittevernregler. Etter hvert kommer vi nok til å trenge bedre kapasitet på mannskapsbrakkerigg også. Nå har vi inngått avtale om dette med Malthus inkludert mulige opsjoner for fremtidige behov, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS i meldingen.

I første omgang er det avtalt leie av kontorbrakkerigg for et år, med opsjoner om forlengelse av leietiden og for leie av flere mannskapsbrakkerigger.

-Dette er en viktig avtale for oss, og vi er stolte over å vinne kontrakt her, som per nå er landets største byggeplass. Nye SUS trenger bedre plass og det trenger de raskt, og det skal vi fikse, sier Bjarte Brunes, anbudsansvarlig i Malthus Uniteam AS.