Hittil i år er det 24,2 prosent færre konkurser innen bygg og anlegg. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Laveste konkurstall på åtte år

Hittil i år har antallet konkurser gått ned med 20,4 prosent, mens antallet tvangsavviklinger har økt med 10,4 prosent. Det viser en oversikt fra Bisnode.

Samlet gir det en nedgang for årets første ni måneder på 13,4 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

–Tross koronakrise og nedgangstider opplever vi at konkurstallene hittil i år er de laveste siden 2012, sier Per Einar Ruud i data- og analyseselskapet Bisnode i en pressemelding.

Bisnodes konkursstatstikk for september måned viser at det var 357 bedrifter som gikk konkurs. Det ga en nedgang på 21,4 prosent. Men det har vært en markant økning i antallet bedrifter som er tvangsavviklet av myndighetene på 80,9 prosent. Samlet gir det en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger på 11,8 prosent, målt mot september i fjor.

Kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode har ventet flere konkurser, men hittil har ikke det slått til.

– Kompensasjonsordningene har nok reddet mange bedrifter, men de generelle ordningene er nå avviklet. Dersom de nye ordningene som er varslet kun gjelder for noen utvalgte bransjer, vil det fort komme flere konkurser mot slutten av året. Jeg er mer bekymret for de mange bedriftene innen hotell, restaurant og tjenesteytende næringer. Sistnevnte bransje er veldig utsatt for generelle nedganger i næringslivet, og de som tilbyr tjenester til næringslivet har liten glede av redusert momssats. Uten annen støtte vil det fort ramme hardt, sier han.

Bygg og anlegg er en stor bransje som ikke har merket så mye nedgang av koronakrisen, det er en stor bransje hvor det vanligvis er flest konkurser.

– Nedgang i konkurser her bidrar mye til at konkurstallene totalt sett ikke er høyere, forklarer Ruud. Hittil i år er det 24,2 prosent færre konkurser innen bygg og anlegg. Lagring og transport har hatt en nedgang på 28 prosent, og Eiendom 21,1 prosent etter årets ni første måneder. Detaljhandel har hatt noen gode måneder, og har 16,2 prosent færre konkurser hittil i år.

Den eneste hovedbransjen som skiller seg ut med flere konkurser er Hotell- og restaurantbransjen. Her har det vært en oppgang på 7,6 prosent.

– Restauranter opplever reduserte åpningstider, økt bemanning og færre gjester på grunn av smittevernstiltak. Hoteller merker redusert reisevirksomhet og avlyste konferanser, så det er nok den bransjen som har vært rammet hardest av koronakrisen, forklarer Ruud.

Alle fylker har betydelig nedgang i konkurser, bortsett fra Troms og Finnmark. Dette fylket skiller seg ut med en oppgang på 19 prosents økning etter årets første ni måneder. Størst nedgang har Vestland med 26,9 prosent, etterfulgt av Agder som har 23,4 prosent og Nordland som har 21 prosent færre konkurser hittil i år.