Lavere kraftpriser drar ned Statkraft

Statkraft oppnådde i tredje kvartal 2015 et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1142 millioner kroner, en nedgang på 1140 millioner kroner fra samme periode i 2014. Kvartalsresultatet er negativt som følge av valutaeffekter.

Nordiske kraftpriser var i snitt 13,4 EUR/MWh i tredje kvartal, en nedgang på 58 % sammenlignet med 31,8 EUR/MWh i tilsvarende kvartal i 2014. Statkraft valgte derfor å holde tilbake produksjonen fra norske vannkraftverk. Nedgangen ble delvis motvirket av økt produksjon fra nye vann- og vindkraftverk i utlandet. Total produksjon gikk ned med 1,1 TWh sammenlignet med samme periode i fjor.

- Kraftprisene i Norden er de laveste på 15 år. Vi har derfor holdt tilbake vann for å kunne produsere mer elektrisitet når etterspørselen og prisene antas å ligge høyere. Det er ellers tilfredsstillende at Statkrafts internasjonale vannkraftvirksomhet bidrar med økte resultater, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Resultatet etter skatt ble -3940 millioner kroner, en nedgang fra 4151 millioner kroner i tredje kvartal 2014. Nedgangen skyldes i hovedsak store negative valutaeffekter som følge av en svekket norsk krone. Valutaeffektene utgjør 5195 millioner kroner i finanspostene, men motsvares av omregningseffekter. Egenkapitalen styrket seg med mer enn 1 milliard kroner i kvartalet.

Statkraft har sammen med regionale partnere besluttet å fortsette utredningen av et alternativt vindkraftprosjekt på 1000 MW i Midt-Norge, men det er fortsatt usikkerhet i prosjektet. Statkraft har videre inngått avtale om kjøp av fjernvarmeselskapet Gardermoen Energi AS fra Hafslund ASA. De årlige varmeleveransene er 54 GWh.

Cheves vannkraftverk i Peru ble ferdigstilt. Det har en installert kapasitet på 172 MW og en forventet årsproduksjon på 840 GWh. Det vil øke Statkrafts årlige produksjon av fornybar energi i Peru til om lag 2,5 TWh.

Statkraft har startet byggingen av Andershaw vindkraftverk i Storbritannia. Vindparken vil få en installert kapasitet på 36 MW og produksjonen vil bli solgt innenfor det britiske støtteregimet for fornybar energi. Det forventes at vindparken er ferdigstilt mot slutten av 2016.