Rehub har vært involvert i ombyggingen av Kristian Augusts gate 13. Fasadeplatene i metall ble hentet fra Lambertseter sykehjem i Oslo og skåret til på byggeplassen. Foto: Terje Elvsaas/Rambøll.

Lanserer digital markedsplass for ombruk av bygningsmaterialer

Ombruk av bygningsmaterialer er viktig for å sikre mindre avfall, lavere utslipp og gjøre byggenæringen mer bærekraftig. Nå lanseres Rehub, som skal være en åpen markedsplass for kjøp og salg av ombrukbare bygningsmaterialer.

- Tanken bak Rehub er å gjøre ombruk til et naturlig valg i byggeprosjekter, sier Sunniva Baarnes. Foto: Terje Elvsaas/Rambøll

– Rehub er en nettbasert markedsplass som kobler tilbud og etterspørsel av ombrukbare bygningsmaterialer. Løsningen er tilrettelagt og åpen for hele byggebransjen, entreprenører, arkitekter og rådgivere, men også privatpersoner, sier Sunniva Baarnes, grunnlegger av Rehub og miljørådgiver i Rambøll, i en pressemelding.

På rehub.no kan man legge ut eller søke etter brukte bygningsmaterialer gratis. Via en søkefunksjon får man tilgang til materialer på tvers av ulike markedsplasser og databaser. I tillegg skal løsningen inneholde automatiserte tjenester for logistikk, teknisk testing, CO2-regnskap og risikofordeling.

– Tanken bak Rehub er å gjøre ombruk til et naturlig valg i byggeprosjekter. Da må vi gjøre prosessen enkel og trygg, for begge parter. Det må bli enklere for byggeiere å legge ut ombrukbare materialer, og det må bli enklere for mulige kjøpere å få en oversikt over hvilke materialer som finnes. I tillegg må vi fjerne en rekke av dagens barrierer. Dette handler blant annet om å finne gode løsninger for logistikk, tydeligere risikofordeling, samt tilbud om teknisk testing og CO2-regnskap. Dette vil Rehub løse for brukerne, forteller Baarnes videre.

Sirkulærøkonomi og ombruk har vært et tema i byggebransjen i mange år, men i meldingen kommer det frem at det fortsatt bare er 8,6 prosent av verdens materialer og ressurser som forblir i kretsløpet.

– Hvert år destrueres enorme verdier, og potensialet for ombruk er enormt. En av de største utfordringene har vært å gjøre kjøps- og salgsprosessen enklere. Rehub fungerer som en «hub», som dekker alle behov i prosessen, og vil derfor være et viktig bidrag til at ombruk blir det naturlige valget i byggeprosjekter, skriver Rambøll.

Rehub er lansert for å være en løsning for hele byggebransjen, på tvers av konkurrenter og er tilgjengelig både for kommersielle og private aktører.

– Vi ser at kunder, ansatte og finansinstitusjoner legger press på selskaper, som igjen stiller krav til byggherrene. Derfra må hele verdikjeden ta sitt ansvar på alvor for å være konkurransedyktige. Vi kan ikke lenger se bort fra konsekvensene av langvarig sløsing og store CO2-utslipp, sier Sunniva Baarnes.