Illustrasjon: Justis- og beredskapsdepartementet/Politiets nasjonale beredskapssenter

Krever snuoperasjon for å få bygget inn politiets beredskapssenter

– Vi forventer nå at justisminister Per-Willy Amundsen vedtar at skytebanen ved Politiets nasjonale beredskapssenter bygges inn, sier stortingspolitiker Abid Raja (V).

Den planlagte beredskapssenteret på Taraldrud er plassert under en kilometer fra flere skoler og barnehager.

– Det hadde ikke vært lov å bygge barnehage eller skoler 700-1.000 meter unna Taraldrud, hvis Politiets Beredskapssenter hadde ligget der fra før, sier FAU-leder ved Hellerasten skole, Helge Marstrander til Byggeindustrien.

Sterkt press fra flere tusen beboere for å få Politiets planlagte beredskapssenter i Oppegård bygget inn, er i ferd med å skape politisk lynsjestemning i enkelte partier.

Nå krever blant andre både stortingspolitikerne Abid Raja (V) og Per Olaf Lundteigen (Sp) at justisministeren må handle i tråd med beboernes ønsker.

Totalt var det sendt inn 1.250 høringsuttalelser om bereredskapssenteret ved fristens utgang 22. juni, en stor andel av dem fra bekymrede naboer.

Abid Q. Raja i Venstre. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Per-Willy Amundsen (Frp) må komme seg ut til Oppegård, se beboerne i øynene, og skjønne at et åpent beredskapssenter med skytetrening her er helt natta. Det er også uakseptabelt at politiet skal ha utstrakt helikoptervirksomhet ved Taraldrud. Amundsen må forstå at befolkningen ikke kan ha skyting rundt seg og svirrende helikoptre over seg. Venstre forventer nå at justisministeren handler – hvis ikke garanterer jeg at det blir bråk for ham, sier Abid Raja til Byggeindustrien.

Heistadmoen-forslag

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen reagerer. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Også Sp-veteran Per Olaf Lundteigen uttrykker stor frustrasjon over manglende vilje til andre løsninger i regjeringen.

– Dersom ikke regjeringen vedtar at skytetreningen ved Taraldrud skal foregå innendørs, bør denne kunne legges til for eksempel det gamle militærområdet på Heistadmoen ved Hønefoss. Og helikoptervirksomheten til beredskapssenteret bør i all hovedsak legges til Rygge, sier Lundteigen.

–Må med i Grunnloven

Han mener Stortinget bør vedta at vern mot støy bør få en større plass i Grunnloven.

– Jeg ønsker at støy blir med i Grunnlovens paragraf 112 som en egen miljøparagraf. Samtidig vil jeg understreke at jeg ikke ser noen bedre lokasjoner for Politiets nye beredskapssenter. Men virksomheten må tilpasses beboerne i nærheten, og da må det være en selvfølge at skytetreningen foregår innendørs, sier lundteigen til Byggeindustrien.

– Undrende til kontraktstildeling

Oppegård-ordfører Thomas Sjøvold opplever et historisk sterkt engasjement i saken Politiets beredskapssenter på Taraldrud. Foto: Truls Tunmo

Oppegård-ordfører Thomas Sjøvold (H) forventer at støyskjermingstiltakene må utføres ved og rundt beredskapssenteret.

– Det må selvsagt skje her, vi kan ikke akseptere skjemmende støyskjerming ved bebyggelsen. Dessuten forventer jeg at staten forholder seg til kommuneplanen i Ski kommune, som har strengere krav til støydemping enn de nye, statlige retningslinjene for støy som ble vedtatt i 2016. Det undrer oss for øvrig at staten allerede har tildelt anleggskontrakten til Skanska - før reguleringsplanen er fastsatt. Hele prosjektet bærer preg av hastverksarbeid, der fremdriften er prioritert over alt annet, sier Sjøvold.

– Historisk engasjement

Han uttrykker fortvilelse på vegne et stort antall innbyggere i Oppegård og på Bjørndal i Oslo, som ligger noen steinkast unna der beredskapssenteret skal etableres.

– Dette vil bli en krise for mange tusen mennesker i disse områdene. I Oppegårds 100-årige historie har vi aldri sett et lignende opprør blant innbyggerne våre, som det vi er vitne til nå. Det er et massivt engasjement blant folk, sier Sjøvold til Byggeindustrien.

- Kommer ikke til å endre seg

<p>Justisminister Per-Willy Amundsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix</p>

Det har ikke lyktes Byggeindustrien å få kommentarer fra justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), men statsråden skrev i en e-post til VG nylig at at forslaget om beredskapssenteret ikke kommer til å endre seg.

– Planene ligger fast. Dersom Raja fremdeles er opptatt av objektsikkerhet, noe hans engasjement under høringen og stortingsdebatten var egnet til å gi inntrykk av, bør han vurdere om det er klokt av ham å arbeide for at realiseringen av beredskapssenteret skyves ut i tid, skriver Amundsen i e-posten til VG.