Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Kranglet om milliardbeløp på Follobanen – nå har Bane NOR kommet til enighet om gigantavtale med AGJV

Flere kilder opplyser til Byggeindustrien at Follobaneprosjektet og AGJV har kommet til enighet om en sum på rundt 600 millioner kroner i milliardstriden på Follobanen. En løpende avtale med OHL og et forlik med Condotte er også på plass.

Byggeindustrien har tidligere skrevet at det spansk-italienske entreprenørfellesskapet Acciona Ghella JV (AGJV) har vært uenige med Bane NOR om milliardbeløp på Follobanen.

Krevende grunnforhold og vanninntrengning i den 20 kilometer lange tunnelen mellom Oslo og Ski, har vært kjernen i uenighetene mellom entreprenør og byggherre.

Kravet fra AGJV skal etter det Byggeindustrien kjenner til ha ligget opp mot to milliarder kroner.

Før sommerferien fikk Byggeindustrien bekreftet av Bane NOR at det var enighet mellom partene, og nå får Byggeindustrien opplyst fra flere kilder at summen de er enige om ligger på mellom 540 og 600 millioner kroner.

Etter det Byggeindustrien kjenner til, er dette den høyeste endringssummen som er utbetalt fra en offentlig byggherre til en entreprenør i Norge.

Vil ikke kommentere summer

Prosjektdirektør Per David Borenstein i Follobanen. Arkivfoto: Madeleine Bergheim

Bane NOR ønsker ikke å kommentere summene, og understreker at enigheten som er på plass ikke er et rettslig forlik mellom de to partene.

– Vi har ikke inngått et forlik, men vi har jobbet sammen entreprenøren for å se hvordan vi kan løse opp i uenigheter underveis. Håndtering av dette er definert i kontrakten, og det er definert tidsfrister som medvirker til at vi får løst diskusjoner underveis, sier prosjektdirektør Per David Borenstein i Follobaneprosjektet.

– Kan du bekrefte eller avkrefte summen på 600 millioner, som våre kilder hevder dere er enige om?

– Vi kommenterer ikke tall, fordi det blir fort misvisende, sier Borenstein.

Enige om «de fleste» uenighetene

Ifølge prosjektdirektøren vil det alltid være løpende diskusjoner med entreprenøren underveis i prosjektet, men på spørsmål om hvor mange av uenighetene man nå er enige med AGJV om, er svaret «de fleste».

– Samtidig har vi greid å få arbeidsplanene for Ski-delen og TBM-delen av prosjektet til matche hverandre. Det har vært viktig at disse delprosjektene ligger på samme tidsplan, og det har lykkes godt med, sier Per David Borenstein.

Bane NOR sier de er fornøyd med å ha fått på plass den løpende avtalen med Acciona Ghella, og ifølge Borenstein er prosjektet innenfor varslet tid og kost.

Acciona Ghella på sin side ønsker ikke å kommentere saken, og viser til Bane NOR.

Avtale også på Ski

Også på delprosjekt Ski har det vært kommersielle diskusjoner med entreprenør. Bane NOR bekrefter at de også her fått på plass en løpende avtale med entreprenøren Obrasscon Huarte Lain (OHL).

– Når det gjelder diskusjonene med OHL, så fungerer de på tilsvarende måte som de diskusjonene vi har med AGJV. I delprosjektet på Ski så er vi forsinket i forhold til opprinnelig Follobane-plan, og vi har diskusjoner om deler av kostnadene som er knyttet til forsinkelsen. Det fordeler seg over mange ting som arbeidsmetodikk, endringsforslag og endringsordrer. Alt dette er definert i kontraktene, og det er de tidsfristene som ligger i den som gjør at vi løser ting underveis, sier Borenstein.

– Og hvordan ligger dere an i disse diskusjonene med OHL?

– Vi oppfatter dialogen som veldig positiv og har løst veldig mye underveis.

– Er det først og fremst kvikkleire og dårlige grunnforhold som har vært diskusjonstema med entreprenøren i Ski?

– Ja, grunnforholdene i Ski er veldig krevende. Vi har store spuntvegger som går rett ned i Ski-morenen, og disse spuntearbeidene har vært veldig krevende for ingeniørene. Alt arbeidet som blir utført tredjepart-verifiseres, slik at vi forsikrer oss om at spuntene er så solide at de ikke vil utgjøre en risiko i driftsfasen. Vi har brukt mye tid og hentet inn den beste fagekspertisen i Norge for å sikre oss at alt er sikkert. Sikkerheten trumfer alt, sier Borenstein.

Forlik inngått med Condotte-kommisjon

I tillegg til de løpende avtalene med OHL og Acciona Ghella, er det også inngått en forliksavtale med Condotte.

En av hovedårsakene til den varslede sprekken på 2,2 milliarder kroner, er Follobanens utfordringer som oppstod etter at Bane NOR måtte kaste ut den italienske entreprerøren Condotte.

Condotte er fortsatt ikke slått endelig konkurs, og blir nå styrt av en kommisjon ledet av italienske myndigheter. 

Bane NOR fikk nylig utbetalt en stor sum av den kriserammede italienske entreprenøren.

– Vi har hatt et godt forhold til både Condotte og Condotte-kommisjonen hele veien. Begge partene har ønsket å få til ordninger for å unngå å gå inn i endeløse rettstvister, og nå er vi blitt enige om en forliksavtale. 236,3 millioner kroner er kommet inn på Bane NORs konto, sier Borenstein.

– Betyr denne summen at sprekken på 2,2 milliarder kan nedjusteres?

– Nei, det tallet blir ikke mindre. Dette var hensyntatt i de opprinnelige beregningene. Men vi er veldig tilfreds med at vi har fått utbetalt disse pengene, sier Borenstein.