Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen. Foto: Nicolas Tourrenc

Kraftig resultatsøkning for GK i 2020

Driftsinntektene i GK Gruppen i 2020 ble på 6,13 milliarder kroner, med et resultat før avskrivninger (EBITDA) på 158 millioner kroner. Dette er en kraftig økning fra negativt resultat året før.

Det skriver GK Gruppen i en pressemelding torsdag.

GK Gruppen AS hadde etter fjerde kvartal 2020 driftsinntekter på 6.127 millioner kroner, ned fra 6.345 millioner kroner i 2019. Resultat før avskriving (EBITDA) utgjorde 158 millioner kroner, som er en forbedring på 167 millioner kroner sammenliknet med året før.

Resultat før skatt for året ble 88,5 millioner kroner, som er en resultatforbedring på 304 millioner kroner sammenliknet med året før, heter det i pressemeldingen fra GK Gruppen.

– Jeg er svært fornøyd med at vi leverer et godt resultat i koronaens tid. Vi har i 2020 lansert ny konsernstrategi. Vårt klare mål er å bidra til gode klimaløsninger gjennom å levere og drifte smarte tekniske installasjoner med lavest mulig ressursbruk, klimapåvirkning og driftskostnader i både nye og eksisterende bygg. Det er derfor gledelig å se at den formidable innsatsen våre tre tusen medarbeidere har lagt ned gjennom fjoråret har gitt gode resultater, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen.

I 2020 hadde GK, ifølge pressemeldingen, positiv lønnsomhetsutvikling totalt sett for alle forretningsområder. Servicevirksomheten skal spesielt ha levert sterke resultater i både Norge, Sverige og Danmark.

I Norge har GK, ifølge meldingen, fokusert på god styring av store entrepriseprosjekter, kostnadskontroll og økt lønnsomhet i alle fagselskapene.

– For GK i Norge har hovedfokuset i 2020 vært en snuoperasjon for å styrke lønnsomheten. Det akkumulerte resultatet fra underliggende drift er snudd fra minus til pluss, og resultatet for GK i Norge er det beste siden 2015. Vi er svært fornøyde med utviklingen i selskapet, som sammen med en stabil ordrereserve og flinke folk danner et godt utgangspunkt for videre arbeid med operasjonalisering av vår nye strategi, G-Kraft og utvikling av posisjonen som den sterkeste totaltekniske entreprenøren og servicepartneren i Norge, sier Rune Hardersen, administrerende direktør i GK Norge.

Rune Hardersen. Foto: Sindre Kinnerød / Flash Studio

GK lanserte i 2020 sin nye konsernstrategi, og utrullingen av denne skjer i alle deler av virksomheten.

– Vi har forpliktet oss gjennom vår nye visjon: Vi skal være et klimaforbilde. For oss er det en klar sammenheng mellom bærekraftsarbeid og langsiktige lønnsomhet. Arbeidet med bærekraft styrker vår risikostyring, reduserer våre kostnader og øker tilfredsheten blant våre medarbeidere. Vi blir en mer attraktiv partner og arbeidsplass. Jeg er trygg på at grepene vi har tatt gjennom ny strategi vil sikre en bærekraftig og lønnsom vei videre for konsernet. Den nye visuelle identiteten er en naturlig oppfølging av valgene vi har tatt, og understøtter våre bærekraftsambisjoner, sier Kim Robert Lisø.