Konsernsjef Kim Robert Lisø i GK Gruppen. Foto: GK

Resultatfremgang for GK Gruppen

GK Gruppen hadde en litt svakere omsetning i årets tre første kvartaler sammenlignet med samme periode i fjor, men lønnsomheten er bedret.

GK Gruppen AS omsatte for 4.690 millioner kroner per tredje kvartal 2020, mot 4 859 millioner kroner etter samme periode i fjor. Resultat før avskriving (EBITDA) utgjorde 125 millioner kroner, som er en økning på 4 millioner kroner sammenliknet med tredje kvartal 2019. Resultat før skatt ble 70 millioner kroner, som er en forbedring på 11 millioner kroner, sammenliknet med samme periode året før.

- Vi fortsetter å levere solide resultater i 2020, til tross for krevende tider for samfunnet og for norsk næringsliv, og jeg er imponert over våre medarbeidere som hver eneste dag står på og leverer verdi for alle kundene våre over hele Skandinavia, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen i en pressemelding.

Aktivitetsnivå og kapasitet i selskapets virksomhet i både Norge, Sverige og Danmark tilpasses løpende, noe som gjenspeiles i lavere omsetning i 2020, sammenliknet med 2019. Fokus på kostnader og effektivitet i prosjektene bidrar imidlertid til at lønnsomheten totalt sett styrkes, poengterer GK.

De skriver at både digitalisering og bærekraft er viktig for konsernet, og at energieffektivitet ligger i kjernen av GKs leveranser.

- Bygninger har i dag betydelige klimaavtrykk og effektive skybaserte digitale tjenester er en viktig del av løsningen for å redusere dette fotavtrykket og arbeide mot et klimanøytralt samfunn, sier Lisø i meldingen.

Blant annet trekker han frem deres skybaserte løsning for byggautomasjon og eiendomsdrift, GK Cloud, som et eksempel på et område hvor selskapet har lykkes. Lisø er stolt av at Statsbygg nylig valgte løsningen for overvåkning og energioppfølging av 200 av deres eiendommer.