Administrerende direktør i GK Norge, Rune Hardersen (til venstre) og leder av den nye PMO-avdelingen, Jard Bringedal. Foto: GK Norge

GK starter kompetansesenter for store entrepriseprosjekter

GK etablerer sentralt kompetansesenter for prosjektgjennomføring av store totaltekniske entrepriser.

Det skriver GK i en pressemelding onsdag.

– GK har satt seg høye ambisjoner som pådriver for et bærekraftig samfunn. Et viktig grep for å lykkes med dette er at vi på entreprisesiden er proaktive partnere for våre kunder, både i utvikling og gjennomføring av byggeprosjekter. Trenden er stadig større andel tekniske installasjoner i bygg, økt kompleksitet og høy grad av integrasjon i de tekniske anleggene, og det krever profesjonalitet fra alle parter, sier Rune Hardersen, administrerende direktør i GK Norge.

GK i Norge har etablert et sentralt prosjektledelseskontor (PMO) for å utvikle kompetanse, kapasitet og metodikk på prosjektledelse og -styring, samt profesjonalisere prosjekteiere og porteføljestyring internt i selskapet.

Jard Bringedal er rekruttert som leder for den nye enheten. Bringedal er utdannet sivilingeniør og har 30 års erfaring med ledelse av store og komplekse byggeprosjekter, både on- og offshore, i Norge og internasjonalt, skriver GK i pressemeldingen.

– Jeg ser frem til å bidra til å etablere et sterkt kompetansesenter i GK som vil gjøre oss til en fremoverlent partner i store totaltekniske entrepriser. Målet er å skape gode, bærekraftige prosjekter - både for sluttbruker, kunder og for GK, sier Bringedal i meldingen.