Prosjektorganisasjonen på Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum er i stor grad preget av innleide konsulenter. I ledelsen er tre av seks personer innleide. Arkivfoto: Stefan Offergaard

Konsulenter leder byggingen av nytt nasjonalmuseum: På under fire år har Statsbygg brukt 10 millioner på å leie inn prosjektdirektør

Når Statsbygg bygger nytt nasjonalmuseum med en kostnadsramme på seks milliarder, er det med innleide konsulenter ved roret. I prosjektorganisasjonen har innleiekostnaden foreløpig kommet opp i 172,5 millioner kroner, inklusiv mva.

Nylig fortalte Frifagbevegelse.no om finske Caverion som har leid inn arbeidere til byggingen av nasjonalmuseet på ulovlig lave lønninger fra sin underleverandør i Litauen.

Ifølge en KPMG-rapport fikk de innleide litauerne en timelønn på 99 kroner, mens allmenngjort minstelønn for ufaglærte er 184,36 kroner i timen. Caverion på sin side sier de har oppfylt lovebestemte krav og at timelønnnen KPMG har i sin rapport er feil. Du kan lese hele tilsvaret nederst i saken.

Timelønningene som er omtalt i KPMG-rapporten står i sterk kontrast til en annen innleid gruppe på Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum som har helt andre arbeidsvilkår å jobbe under: Konsulentene.

Halve ledergruppen innleid

Byggeindustrien har fått innsyn i tall som viser at Statsbygg har vært avhengig av eksterne prosjektledelseskrefter siden oppstarten i 2014.

Rundt halvparten av de 40 personene som sitter i prosjektorganisasjonen til byggherren er innleid og i ledergruppen er også halvparten innleid – blant dem prosjektets to øverste sjefer.

Det bekrefter Statsbygg til Byggeindustrien.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

– I ledelsen sitter det seks ledere i tillegg til prosjektdirektør. Tre av disse er fast ansatt i Statsbygg. De har ansvar for brukerutstyr, ferdigstillelse og produksjon. De andre har ansvar for innvendige arbeider, igangkjøring og en er assisterende prosjektdirektør, opplyser kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim til Byggeindustrien.

Kostnadene øker

Kostnadene for innleide konsulenter på byggeprosjektet har gått opp år for år, viser oversikten Byggeindustrien har fått (alle summene er inklusiv merverdiavgift): 

  • 2014: 10 millioner
  • 2015: 11,25 millioner
  • 2016: 28,75 millioner
  • 2017: 42,5 millioner
  • 2018: 48,75 millioner
  • 2019: 31,25 millioner (til og med august)

Totalt utgjør dette 172,5 millioner kroner, inkl.mva.

10 millioner for prosjektdirektør

Steinar Støre er Statsbyggs prosjektdirektør for Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum i Oslo. Fra 2016 til august 2019 har innleien av Støre kostet staten 10 millioner kroner, inklusiv moms. Arkivfoto: Tuva Skare

Oversikten viser også at den statlige byggherrens prosjektdirektør på nasjonalmuseet, Steinar Støre, alene har kostet 10 millioner (inkl.mva) fra 2016 til august 2019.

Han er innleid fra det nyetablerte prosjektledelsesselskapet Magna Prosjekt via Metier OECs rammeavtale med Statsbygg.

– Steinar Støre er en av stifterne av Magna AS som ble etablert i år. Han er styreleder og ansatt i Magna Prosjekt. Det er Metier OEC som har rammeavtale med Statsbygg. Støre har sagt opp sin stilling i Metier OEC, men både Statsbygg og Metier ønsket at han skulle ivareta rollen som prosjektdirektør i Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum frem til ferdigstillelse. Det er derfor laget en avtale mellom Metier OEC og Magna Prosjekt om at Metier OEC leier Støre til Statsbygg for å ferdigstille prosjektet, forklarer Hege Njaa Aschim.

Støres assisterende prosjektdirektør, Tom Erik Strøm er også innleid til prosjektet.

Strøm ble assisterende prosjektdirektør i desember i fjor og har fram til og med august 2019 kostet 2,85 millioner kroner inkludert moms.

Ikke strategisk valg

Hege Njaa Aschim avviser at det er et strategisk valg fra Statsbyggs side å leie inn prosjektlederkompetanse på seks-milliardersprosjektet.

– Vi skal ha egne ansatte og prosjektlederkompetanse internt hos oss, men på nasjonalmuseet så måtte vi hente inn ekstern kompetanse på grunn av endrede forutsetninger i prosjektet og hvordan vi ønsket at prosjektet skulle ledes. På dette tidspunktet hadde vi ikke ledig kompetanse i våre egne rekker som kunne gå inn og ta rollen som prosjektdirektør. De aktuelle interne kandidatene var opptatt med andre prosjekter, og dermed ble det en løsning der Støre ble leid inn, sier Hege Njaa Aschim.

Hun legger til at Statsbygg har som policy å dekke 80 prosent av kritiske funksjoner med egne ansette, og at resten baseres på innleie.

– Dette er både for å kunne ta svingninger i porteføljen, og sikre tilførsel av spisskompetanse utenfra til våre prosjekter. På overordnet nivå holder vi oss på dette nivået, men det er variasjoner fra prosjekt til prosjekt, legger Aschim til.

– Er det ikke risiko forbundet med å ha en innleid konsulent øverste ansvarlig i et statlig prosjekt med en kostnadsramme på seks milliarder kroner?

– Alle våre prosjekter følger Statsbyggs prosjektmodell og styrings – og kontrollsystemer, så dette innebærer ingen risiko. Dette er godt regulert i Statsbygg-regimet, og ivaretas uavhengig av enkeltpersoner, sier Aschim.

– Kostnadene knyttet til innleide konsulenter har økt hvert år siden oppstarten, hvorfor skjer det?

– Prosjektet kom for alvor i gang i 2014 og det har utviklet seg år for år. I takt med veksten i prosjektet har også behovet for kompetanse økt. Det er årsaken, sier Aschim.

– Statens lønnsregulativ setter en øvre grense på rundt 1,3 millioner i lønn, mens her er kostnadene knyttet til flere av lederne godt over tre millioner i året. Hvordan påvirker denne praksisen det interne arbeidsmiljøet i Statsbygg?

– Kostnadene som er forbundet med konsulent-innleie er ikke direkte lønninger, men penger som vi betaler til selskapene som vi leier dem fra. Når det er sagt, så kan det være tilfeller der noen av de innleide tjener bedre enn det som det er åpning for i de statlige lønnsregulativene. Vi er opptatt av å holde kostnadene nede, men dette er også markedsstyrt, sier Aschim.

Ikke sammenlignbart med innleie fra bemanningsbransjen

Hun forklarer at tragiske omstendigheter utenfor Statsbyggs kontroll førte til at en ny konsulent kom inn som assisterende prosjektdirektør på slutten av 2018.

– Vår egen erfarne assisterende prosjektdirektør døde, og da ble vi nødt hente inn en erstatter. Da ble innleie løsningen, forklarer hun.

– Det er store motsetninger mellom summene som prosjektdirektørene leies inn for og det som kommer fram i innleie-avsløringene rundt Caverion. Dere har også vært kritiske til entreprenørenes bruk av innleide ressurser. Når da store deler av prosjektorganisasjonen til Statsbygg selv viser seg å være innleid, hvilken signaleffekt gir det?

– Dette handler om to forskjellige innleieformer, men det er riktig at vi er opptatt av å ha et så lavt nivå på innleide fra bemanningsforetak som mulig. Vi ønsker å ha ryddige og anstendige arbeidsforhold for alle som jobber på våre prosjekter, og det som kommer frem i Caverion-saken er uakseptabelt. Men selv om alle som er involvert i et byggeprosjekt som dette er viktige uansett nivå, så er det også her snakk om to vidt forskjellige jobber. Innleien kan derfor ikke sammenlignes direkte, sier Aschim.

Avdekket underbetaling selv

Hun sier Statsbygg selv avdekket underbetaling på Caverion-kontrakten gjennom stikkprøver i mars, og at de bakgrunn av funnene satte i gang en granskning med KPMG. Nå er ytterligere en ekstra granskning satt i gang, sier hun.

– Der vil vi også se hvilke muligheter vi har for å kunne sanksjonere før vi går til det alvorlige steget å avbryte en kontrakt.

Verken Statsbyggs prosjektdirektør Steinar Støre eller assisterende prosjektdirektør Tom Erik Strøm har ønsket å kommentere saken utover det kommuniksjonsdirektør Hege Njaa Aschim uttalt til Byggeindustrien.

Caverion mener timelønninger er feilbeskrevet

I en epost til Byggeindustrien, skriver Caverion at timelønningene som er beskrevet i rapporten ikke er riktige.

- Vi mener fremstilling av saken er unyansert og ikke viser hele bildet. Litauen, som mange andre land i Europa, opererer med andre lønnsmodeller enn hva som er vanlig i Norge. Vi mener at KPMG har feiltolket og utelatt enkelte tillegg fra beregningene av timelønnen. Vi mener at Caverion har oppfylt de lovbestemte krav til lønns- og arbeidsvilkår for de innleide arbeidstakerne med betaling av minstelønn. Fremstillingen i media om en timelønn på 99 kroner, mener vi derfor er feil, skriver markeds- og kommunikasjonssjef Helene Johansen Facchini.

- Nå foregår det en granskning, og den ønsker vi velkommen. Avdekker den feil skal disse rettes opp. Nå samarbeider vi med de som utfører granskningen, og venter på at undersøkelsene er ferdig slik at vi kan gå gjennom funnene.

Artikkelen er oppdatert etter første publisering med kommentar fra Caverion.