Foto: Arve Brekkhus

Rapport: Litauiske arbeidere lønnet langt under minstesats i byggingen av Nasjonalmuseet

Litauiske arbeidere som arbeider med utbyggingen av det nye Nasjonalmuseet i Oslo, blir lønnet langt under det som er allmenngjort minstesats, ifølge rapport.

Det finske firmaet Caverion har leid inn arbeidstakere fra sin underleverandør i Litauen. Konsulentfirmaet KPMG konkluderer i en fersk rapport med at disse innleide arbeidstakerne har blitt lønnet ulovlig lavt, skriver FriFagbevegelse.

Caverion leverer blant annet rør og ventilasjon i forbindelse med oppføringen av det nye museet, som ligger mellom Aker Brygge og Rådhuset i Oslo.

Ifølge KPMG-rapporten fikk de innleide litauerne en timelønn på 99 kroner, mens allmenngjort minstelønn for ufaglærte er 184,36 kroner i timen.

Vurderer å kreve at innleieforhold avsluttes

Statsbygg er byggherre i prosjektet. De er i dialog med Caverion for å få rettet opp det de mener er brudd på loven.

– Det vi vurderer nå, er å kreve at innleieforholdet med underleverandøren i Litauen avsluttes, og om vi kan holde tilbake det beløpet vi mener at de har spart på å drive ulovlig, sier prosjektdirektør Steinar Støre i Statsbygg.

- Vi mener fremstilling av saken er unyansert og ikke viser hele bildet. Litauen, som mange andre land i Europa, opererer med andre lønnsmodeller enn hva som er vanlig i Norge. Vi mener at KPMG har feiltolket og utelatt enkelte tillegg fra beregningene av timelønnen. Vi mener at Caverion har oppfylt de lovbestemte krav til lønns- og arbeidsvilkår for de innleide arbeidstakerne med betaling av minstelønn. Fremstillingen i media om en timelønn på kr. 99,-, mener vi derfor er feil, skriver markeds- og kommunikasjonssjef Helene Johansen Facchini i Caverion Norge i en e-post til Byggeindustrien.

- Nå foregår det en granskning, og den ønsker vi velkommen. Avdekker den feil skal disse rettes opp. Nå samarbeider vi med de som utfører granskningen, og venter på at undersøkelsene er ferdig slik at vi kan gå gjennom funnene, sier Facchini.

Hun sier de ønsker enhver undersøkelse velkommen, og at Statsbygg har iverksatt en granskning.

– Caverion har interesse av å avdekke eventuelle avvik i prosessen knyttet til innleie, og i tillegg til egne interne undersøkelser, har Caverion også bistått med å levere alle nødvendig informasjon inn til den nevnte granskningen, sier Facchini i Caverion Norge.

Arbeidstilsynet er orientert

Caverion har selv orientert Arbeidstilsynet om den pågående saken, ifølge Facchini.

– Basert på granskningen vil Caverion avvente ytterligere kommentarer inntil den endelig granskningsrapporten foreligger og er gjennomgått, opplyser hun videre.

Det nye Nasjonalmuseet, som har en prislapp på over 5 milliarder kroner, skal åpnes for publikum i løpet av 2020.