Dette ligger bak fylkesrådets ønske om å avvise kineserne

I en pressemelding fra fylkesrådet i Nord-Trøndelag, begrunner fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) hvorfor de ønsker å avvise tilbudet fra kinesiske Sichuan Road and Bridge Group.

Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik (Ap) Foto: www.ntfk.no

Det vekker oppsikt at Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har bedt Statens Vegvesen om å gå videre med de tilbudene der Norge har forpliktelser gjennom internasjonale avtaler, når det gjelder byggingen av Beistadsundbrua.

Det innebærer samtidig at den kinesiske entrepenøren som har det laveste tilbudet, avvises fra konkurransen.

- Statens vegvesen har bedt om en avklaring på om de skal ta med det kinesiske selskapet i det videre arbeidet eller ikke. Det har fylkeskommunen som veieier rett til å vurdere, skriver fylkesrådet i en melding. 

- Fylkesrådet i Nord-Trøndelag ønsker at virksomhet i vår region i størst mulig grad skal bidra til lokal sysselsetting og vekst. Der det er anledning til det, vil vi derfor vektlegge utvikling av det lokale og regionale næringslivet og inngå leveranseavtaler med selskaper som bidrar til dette, og som arbeider med utgangspunkt i den norske modellen, skriver Fylkesrådet og legger til:

- Fylkeskommunen har en bevisst innkjøpspolitikk der vi stiller krav til leverandørene bla. om arbeidsvilkår, likeverdighet i lønns- og arbeidsforhold og andre forhold knyttet til en ansvarlig innkjøpspolitikk.

Ifølge fylkesrådslederen er anbudene på Beistadsundbrua så langt ikke vurdert ut fra disse kriteriene, men det er avklart at alle de tre tilbudene ligger innenfor kostnadsoverslaget for tiltaket.

- Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik anbefaler at Fylkesrådet vurderer de tilbudene hvor det foreligger forpliktelser gjennom avtaler. Fylkesrådet vedtar saken i sitt neste møte, den 24. oktober, skriver Fylkesrådet.