Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørens Forbund mener myndighetene må legge til rette for å utvikle lokale- og regionale entreprenører. Foto: Madeleine Bergheim

Vil ikke la kinesere bygge bru - dette mener MEF-Brodtkorb om fylkets Kina-nei

- Myndighetene bør bruke regelverket til å utvikle lokale- og regionale entreprenører, mener MEFs nye administrerende direktør, Julie Brodtkorb.

Tirsdag valgte fylkesrådslederen i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik (Ap), i sin innstilling til fylkesrådet å avvise tilbudet fra Sichuan Road and Bridge Group om å bygge bru over Beitstadsundet.

Det har vakt oppsikt siden det kinesiske selskapets tilbud var hele 41,1 millioner kroner lavere enn PNC Norges tilbud på 317,9 millioner kroner.

Men siden Sichuan Road and Bridge Group er fra et land utenfor EØS-området, og uten handelsavtale med Norge, er det er derfor opp til veieier å bestemme om tilbudet deres skal vurderes.

– Alle de tre tilbudene som er kommet inn er innenfor kostnadsoverslagene for tiltaket, sa Anne Marit Mevassvik til Byggeindustrien og begrunnet avslaget med at fylkesrådet i Nord-Trøndelag ønsker at virksomhet regionen i størst mulig grad skal bidra til lokal sysselsetting og vekst.

MEF: Viktig å bruke handlingsrommet i regelverket

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund mener veimyndighetene må bruke reglene for offentlige anskaffelser aktivt for å styrke norske aktører.

– MEF er opptatt av at offentlige byggherrer benytter handlingsrommet i innkjøpsregelverket til å utvikle lokale- og regionale entreprenører, i kombinasjon med at man har anleggskontrakter tilpasset store entreprenører. Samtidig vil jo den reelle effekten for lokalt næringsliv være begrenset hvis det viser seg at kontrakten i stedet går til en annen utenlandsk entreprenør, uavhengig av land, skriver Julie Brodtkorb i en e-post til Byggeindustrien.

Brodtkorb ikke uroet over Kina-kontakt

Byggeindustrien har tidligere i høst skrevet om den stadig voksende interessen fra Kina i norske infrastrukturprosjekter.

I august kunne Byggeindustrien blant annet fortelle om en statseid kinesisk entreprenør som ønsker å bygge norske veier, samt to kinesiske banker som viser stor interesse for å investere i norsk infrastruktur med et gulv på minimum 100 millioner dollar. Det er særlig Ferjefri E39 som frister kineserne.

Alle de tre selskapene har vært på norgesbesøk for å møte norske myndigheter.

Kineserne ble likevel blitt møtt med åpne dører hos myndighetene, og bankene har blant annet vært i møter på både statsråd- og ministernivå.

Julie Brodtkorb er ikke uroet over regjeringens kinesiske sommerflørt.

– Vi mener det er god kapasitet i norsk anleggsbransje og at norske politikere bør konsentrere seg om å øke tilgangen på lærlinger og fagarbeidere, noe som er en utfordring flere steder i landet. Jeg opplever at regjeringen inkludert samferdselsministeren er opptatt av å skaffe flere arbeidsplasser i hele landet. Å benytte lokale og regionale entreprenører gir de jobbene de leter etter. Det regner jeg med er deres hovedfokus selv om noen byråkrater har kontakt med kinesiske entreprenører, kommenterer Brodtkorb til Byggeindustrien.