Johan H. Andresen vil overføre kontrollen av Ferd-konsernet til en stiftelse. Dert forteller han selv i en lederartikkel fredag. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Johan H. Andresen vil overføre kontrollen av Ferd-konsernet til en stiftelse. Dert forteller han selv i en lederartikkel fredag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Johan H. Andresen skal overføre kontrollen av Ferd til stiftelse

Ferd-leder Johan H. Andresen vil overføre kontrollen av selskapet til en nyopprettet stiftelse.

A-aksjene, som stemmemessig kontrollerer Ferd, skal overføres «senest ved min død», skriver Andresen i en leder i Ferd-magasinet fredag.

– Denne stiftelsen etableres enten ved at jeg dør, ved at fremtidsfullmakten min trer i kraft, eller fordi jeg bestemmer det mens jeg er i stand til det, skriver Andresen.

Han skriver også at stiftelsen skal ha ett hovedformål: å eie A-aksjene og påse at Ferd viderefører sitt samfunnsansvar.

– Når du leser dette, er fire dokumenter som sikrer fremtidig eierstyring av Ferd, undertegnet. Disse er Aksjonæravtalen, Fremtidsfullmakten, Testamentet og Stiftelsesdokumentet, skriver Andresen.