– Med dette kjøpet får vi et godt fotfeste i Trondheim, sier Thomas Børnich, regiondirektør JM Norge region vest.

JM kjøper eiendom i Trondheim

JM kjøper eiendom i Trondheim. Eiendommen er regulert og har mulighet til en utbygging av om lag 170 boliger.  

Eiendommen ligger i Brundalen/Charlottenlund, sentralt i østre Trondheim og er en del av et større utviklingsområde, Granås øst. Det planlegges for totalt cirka 800 boliger i området.

Eiendommen ligger nær kollektivtrafikk og skole.

– Med dette kjøpet får vi et godt fotfeste i Trondheim. Vi planlegger salgsstart for JMs prosjekt på Granås øst, Strindalia, allerede til sommeren. Det skal bli flott å komme i gang med vårt første prosjekt. Dette blir også Trondheims første Svanemerkete boliger på markedet sier Thomas Børnich, regiondirektør JM Norge region vest.