Jan Eldegard

Innovasjon eller nyvinning- hva er det?

Innovasjon betyr ifølge Wikipedia å skape noe nytt (og bedre), etter hvert med en videre betydning som fenomen innenfor akademiske felt. Det norske ordet nyvinning, som samtidig bidrar til en bedre løsning, er kanskje det som mest presist angir hva som menes med innovasjon.

Jan Eldegard

Daglig leder
Byggutengrenser

 Alle liker at man skaper noe nytt som fører til noe bedre, ja de aller fleste liker faktisk innovasjon. Mange har etterlyst innovasjon i byggenæringen, og det etterlyses mer nytenking og flere innovative produkter og prosesser. Hva er det med disse menneskene tenker jeg – ser de ikke alt det fantastiske som skjer ute i leverandørmarkedet og på byggeplassene? Få om noen materialer er bedre dokumentert enn betong. COIN – Concrete Innovation Centre har gjennom mange år utviklet teknologi som skaper nyvinninger både innen materialteknologi og anvendelsesområder for betong

Vi som jobber i mur- og betongbransjen ser daglig nye typer betong som nærmest støper seg selv, murblokker som mures så raskt at man nesten ikke kan stoppe i tide, lavkarbonbetonger som bistår kloden vår i klimautfordringene og produkter som bruker store mengder avfall som råmateriale. Nye typer fiberarmerte betongkonstruksjoner skaper ikke bare lette og robuste hvelv og skall-løsninger, de åpner også muligheten for nye flytende bydeler og flytende betongmerder for laks. Jeg funderer mye på hvorfor samfunnet ikke er klar over de mange innovasjonene som kontinuerlig skapes i byggenæringen. Kan det skyldes at vi ikke greier å formidle de gode effektene av disse nyvinningene?.

Noen eksempler er utviklingen av det vi kaller selvkomprimerende betong eller utnyttelse av maskinsand. Fordelene med disse nyvinningene er nok dessverre lite kjent blant folk utenfor vår egen bransje – ja kanskje internt også?

Ikke alle er bevisste på hvordan bruk av selvkomprimerende betong reduserer timeforbruk på byggeplass og bidrar til høyere produktivitet, færre belastningsskader og til estetisk flotte betongoverflater. Utvikling i bruken av det vi kaller maskinsand sikrer i praksis at norske byggeplasser kan utnytte kortreiste råvarer som produseres lokalt. Vi må bedre bevisstheten om hvordan dette øker lokal verdiskapning og reduserer klimagassutslippene ved at miljøbelastninger fra transport er lave.

Bruk av betongelementer har i mange år vært et godt eksempel på en miljø- og kostnadseffektiv løsning som stadig er under utvikling i retning av mer effektive knutepunktløsninger, mer effektiv utnyttelse av betongens egenskaper med redusert materialforbruk, høy bæreevne og fleksibel prosjektering. Dette sikrer rask byggetid og høy arealeffektivitet for brukeren av bygget. Dette bidrar til å redusere både byggekostnader og klimagassutslipp – når nyvinningene blir utnyttet.

Ofte blir uttrykk som industrialisering og produktivitetsforbedring automatisk knyttet til prefabrikasjon av bygningsmoduler. Dette er ikke alltid korrekt. Ett eksempel er kortreiste leveranser av ferdigbetong fra høyteknologiske fabrikker direkte inn på byggeplass. Dette utnytter avanserte «just-in-time-løsninger» med et produkt som er en ekstrem ferskvare og som leveres uten generering av avfall på byggeplass.

Andre nyvinninger som er ukjente utenfor egen bransje er roboter som murer tegl, 3D-printing av betonghus og bruk av hurtigherdende lim i murarbeider.

Den internasjonale betonginnovasjons-eliten var i juni 2014 samlet i Oslo der det norske fagmiljøet også sto ansvarlig for utdeling av premier for de beste nyvinningene innen betong. En ny slik internasjonal konferanse er under planlegging for 2017. Vi vil gjerne fremheve de innovasjoner som skjer i mur og betong og sikre at det norske fagmiljøet innen betong fortsatt skal være ledende internasjonalt.

Derfor skal vi løfte fram de gode løsningene og presentere nytten for brukerne og samfunnet. Vi må utvide stammespråket slik vi blir forstått av et bredt publikum. Den viktigste innovasjonen er kanskje å presentere nyvinningene slik de skulle ha blitt servert, som kreative og kostnadseffektive løsninger for kunden og brukeren – ikke bare som teknologsprang for de innvidde?