Administrerende direktør Arne Reinertsen i E.A.Smith.

Innlegg: Stans av ny E6 tar oss ut på ville veier

E6 mellom Ranheim og Værnes er nøyaktig den medisinen byggenæringen i regionen har ventet på. Derfor er det vanskelig å tenke seg et dårligere tidspunkt å stoppe opp, skriver Arne Reinertsen, adm. direktør i E.A. Smith i dette innlegget.

Vi ber ikke om gaver eller tilskudd, bare verdiskapende arbeid så Norges største fastlandsnæring kan gjøre det vi gjør best.

Dagens virkelighet er at felleskapet, med letthet, bruker milliarder på å betale mange for å gjøre lite. Gode investeringer i varige verdier, som vil skape umiddelbar sysselsetting, viser seg å være langt vanskeligere, i alle fall i Trøndelag.

I den dugnaden vi nå er inne i, har mange vist stor fleksibilitet ved å tenke nytt og tilpasse seg for å bidra til at samfunnet ser rimelig likt ut på den andre siden av pandemien det burde også regionens politikere.

Særinteresser lammer

Politikere og det offentlige skal ha honnør for jobben de har gjort siden mars. Det var derfor i denne situasjonen ingen som kunne forestille seg at lokalpolitikere og byråkrater skulle avblåse dugnaden og vende tilbake til problematisering, posisjonering og særinteresser som lammer utviklingen.

Slik ser det likevel ut til å bli hvis ikke høyere makter rettleder i denne saken. Arbeiderpartiet har kommet med mye konstruktivt sentralt, men lokalt virker det som spagaten mellom arbeid og miljø blir for stor.

Vi rammes sen-syklisk

I februar var E6 Ranheim - Værnes et samfunnsnyttig prosjekt.

I juni er det et samfunnskritisk prosjekt.

Byggebransjen, Norges største fastlandsnæring, rammes av COVID19 sen-syklisk. Det jobbes med langsiktige prosjekter og ordrereserven spises opp når det ikke gjøres nye investeringer.

Prosjektene som ikke ble solgt i april får ikke oppstart i oktober. Dermed går vi med åpne øyne inn i en arbeidsledighet som kunne vært unngått.

God vei er god miljøpolitikk

Vi leser at klima og nullvekstmålet veier tungt i innstillingen mot ny vei.

Miljøbevegelsen har historisk vært langt mer fremsynt enn næringslivet. Vi synes derfor det er et paradoks at man fortsatt mener så bastant at lengre, dårligere og tregere veier er god miljøpolitikk.

Vi bruker mye tid og penger på klimatiltak i vårt selskap - ikke bare grønnvasking - men reelle tiltak som å elektrifisere alt vi kan av transport. Vår beste vurdering er at innen veien blir ferdig så har vi kjøpt vår siste fossile lastebil, det bør med i vurderingen.

Bedre strategi for AS Norge

Det er viktig å anføre at vi har til hensikt å tjene penger, eller i det minste dekke kostnader, på utbyggingen av ny E6. Samme hensikt har også våre kolleger, leverandører og kunder som ville ha stått for utbyggingen, sammen med stor-samfunnet som har bestilt Nye Veier. Det gjør ikke automatisk våre argumenter for ny vei suspekte.

Det er viktig at også næringslivet har en stemme i denne saken. Å kjøpe ny infrastruktur til en rimelig pris virker som en bedre strategi for AS Norge enn å betale kontantstøtte og trygd.

Selv om det skulle krenke hellig jord.