Kari Sandberg (t.v.) og Katharina Bramslev.
Kari Sandberg (t.v.) og Katharina Bramslev.

Innlegg: Halvering av klimagassutslipp og høyere verdiskaping må gå hånd i hånd

Åtte år. Det er tiden vi har på oss for mer enn å halvere våre nasjonale klimagassutslipp. I 2050 skal vi i praksis leve i et fornybart samfunn. Skal vi nå disse målsettingene kan vi ikke sitte og vente, vi må handle raskt. Vår næring er avgjørende for å lykkes med dette. Når politikere, embetsverk, organisasjoner og presse møtes i Arendal til uka er klima og verdiskapning dominerende temaer i programmet.

Innlegg av:

Administrerende direktør i EBA, Kari Sandberg og daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev.

Bygge- og anleggsnæringen er ansvarlig for 15 prosent av totale klimagassutslipp i Norge. Elektrifiseringen brer seg gradvis inn i maskinparken i vår næring, men de største utslippene kommer fra materialene vi bygger med. Materialer som for eksempel betong og stål. Derfor hadde vi også store forventninger til krav om klimakutt, lavere energiforbruk og ombruk i ny TEK – teknisk forskrift. Dessverre var det som kom langt fra nok innskjerpende i forhold til hva som kreves for å sikre nødvendige klimakutt og energisparing. Klimagassutslippene vil fortsette i samme tempo om ikke noe gjøres, det er bakgrunnen for at Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg i samarbeid med Grønn Byggallianse har kommet opp med strakstiltak som kan kutte klimautslippene i hvert eneste bygg- og anleggsprosjekt i hele Norge med minst 20 prosent, fra og med i dag!

En rød tråd i de anbefalte strakstiltakene er å involvere entreprenørene tidlig med klimatiltak i prosjektene til kommunen og utbyggeren. Det vil garantert kutte klimagassutslipp, øke merverdien og gi mer igjen for pengene til offensive utbyggere. Vi har sett gjennom utallige prosjekter at man må sette tydelige miljøambisjoner for prosjekter – store og små – i en tidlig fase, og sørge for at ambisjonene nås hver eneste dag gjennom tydelig ledelse.

Strakstiltakene for å kutte klimagassutslipp er ikke bare en bestilling fra næringen, det er også en bestilling til næringen.Næringen ønsker ikke å toe sine hender med en forventning til at myndighetene skal ta alt ansvar for handling. Næringen er klar og tar selv initiativ. Blant annet foreslår vi å kutte minimum 20 prosent klimagassutslipp for bygg uten at kostnadene øker, redusere avfallsmengder, bevare naturmangfold og utfase miljøgifter.

Egne, gode ambisjoner til tross, vi når ikke målsettingen uten at alle bidrar. Et så drastisk kutt i klimagassutslipp i 2030 som vi ønsker oss, kan vanskelig gjennomføres innenfor dagens rammer, normer og regelverk. Alle har derfor en plikt til å bidra til endring, om de kan. Private og offentlige aktører må i større grad stille effektive miljø- og klimakrav og ha kravspesifikasjoner som åpner for at de mest bærekraftige og samtidig kostnadseffektive løsningene vinner frem, ikke bare de med lavest timepris.

Regjeringen må benytte regelendringer for å få med alle, da frivillighet ikke er nok. Myndighetene må også vise oss en plan for hvordan stadige innstramminger skal skje slik at næringen er godt forberedt, det er kort tid til 2030. Vi ønsker at det stilles krav til maksimale CO2-utslipp allerede nå. Vi ønsker at økt grad av materialgjenvinning og lavere produksjon av avfall skal være pålagt og at vi får se en plan for innstramming av alle kravene fremover.

Vi håper derfor at myndighetene blir mer aktive, og at Espen Barth Eide, Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre gir bygge- og anleggsnæringen den oppmerksomheten den fortjener. Vi ønsker å være løsningen på en stor del av regjeringens og samfunnets klimautfordringer, Vi representerer en bransje med et stort potensial for omstilling, og vi har gjort mye allerede, men som de fleste andre trenger også vi både gulrot og pisk. Noe for å dytte de beste videre fremover, og noe for å hjelpe etternølerne i gang. Og vi jobber for en bærekraftig verdiskapning der nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet er vår fremtid.

Dette og mer til skal vi presentere og debattere på Arendalsuka i samarbeid med Grønn Byggallianse, og det hele sparkes i gang på frokostseminaret tirsdag 16. august kl. 08.35 på Baker Jørgensen midt i Arendal sentrum. Alle politikere med ønske om å gjøre en forskjell med vår største fastlandsnæring på laget er hjertelig velkomne i lokalet!

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.