Kvitsøy-kontrakten på Rogfast ble avlyst i september 2019. Illustrasjon: Statens vegvesen

Ingen Rogfast-avklaring før sommeren - men stortingsflertallet vil fortsatt realisere prosjektet

Et forslag fra Frp om å forsere Rogfast-utbyggingen fikk ikke flertall i Transportkomiteen. Men flertallet ber likevel om rask framdrift.

Fremskrittspartiet ba om en forsering av Rogfast, men fikk ikke med seg flertallet i Transportkomiteen på Stortinget.

I stedet ber flertallet med Ap, Sp, Høyre og Venstre regjeringen sørge for en rask fremdrift i prosjektet E39 Rogfast og at det i hovedsak skal videreføres basert på gjeldende vedtak i Stortinget.

Dersom kostnadsgjennomgangen av prosjektet viser at det er nødvendig å endre styrings- og kostnadsrammen i prosjektet, så ber flertallet i transportkomiteen regjeringen legge det frem for Stortinget så raskt som mulig og slik at fremdriften i prosjektet ikke blir unødig forsinket.

Forsvarlig finansiering

I en pressemelding skriver Arbeiderpartiet at de ønsker forsvarlig finansiering og kostnadskontroll i prosjektet som har en nåværende prognose på 22 milliarder, en sum som ligger over rammen Stortinget sa ja til i 2017.

Øystein Langholm Hansen sitter i transportkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Foto: Stortinget.no

Transportkomiteens innstilling skal opp til debatt 11. juni i Stortinget.

– Rogfast er vedtatt, byggingen er startet og prosjektet skal realiseres. Vår utålmodighet er stor. Men det skal selvfølgelig skje på forsvarlig og ryddig måte. Med et så stort prosjekt må vi ha kostnadskontroll, sier Øystein Langholm Hansen (Ap) i en pressemelding.

Han sier han er glad for at flertallet i transportkomiteen bestående av Høyre, Venstre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil få i gang arbeidet med Rogfast igjen «så snart som overhode mulig».

– Arbeidet med E39 Rogfast skal fortsette som bestemt, og regjeringens oppgave blir å sørge for fremdriften. Dersom det blir nødvendig å endre styrings- og kostnadsrammen, skal regjeringen legge dette fram for Stortinget så raskt som mulig, slik at fremdriften ikke blir unødig forsinket, sier Hansen.

«Hals over hode»

Ap-politikeren kritiserer samtidig Frp for å måten de har gått frem i saken.

– Da Frp satt i regjering og hadde både samferdselsministeren og finansministeren, gjorde de lite for å få fortgang i prosjektet. Det er derfor vi er forsinket nå, mener Hansen.

– Frp vil bygge E39 Rogfast uten at kostnader og finansiering er på plass. De vil gi vegprosjektet blankofullmakt. Det er hals over hode, og en uansvarlig politikk som heldigvis Frp er alene om i Stortingets transportkomite. Spesielt rart er det at Frps forrige samferdselsminister, Jon Georg Dale, er en av forslagstillerne til denne uansvarligheten, fortsetter han.

Øystein Langholm Hansen karaktereiserer Frps rolle i samferdselspolitikken som «merkelig».

– Da Frp satt i regjering sist høst ble prosjektet stanset. Nå er Frp blitt et opposisjonsparti, og nå skal det liksom være tut-og-kjør, sier Hansen i meldingen.

Frp: Misbrukt mulighet

Bård Hoksrud i Frp. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet slår tilbake mot Ap og mener partiet har misbrukt en gylden mulighet til å sørge for nødvendig fremdrift i Rogfast-utbyggingen.

– Ja, det er riktig at Jon Georg Dale stoppet prosjektet i høst da han var samferdselsminister, men det var aldri et ønske om varig stopp. Frp ønsket å en gjennomgang av prosjektet, og denne gjennomgangen har spart prosjektet for milliarder av kroner, sier Bård Hoksrud.

Han mener fremdriften til prosjektet nå er helt i det blå.

– Nå kommer det i alle fall saken til å stå i ro frem til høsten, i stedet for å gi en fullmakt til å fortsette nå. Arbeiderpartiet og de andre partiene må gjerne prate om at dette må gå fort, men sannheten er at de har holdt folk for narr. Dette kan bety enda flere forsinkelser, sier Hoksrud.

Høyre: Fortsatt et godt prosjekt

Helge Orten i Høyre. Arkivfoto.

Helge Orten (H), som er leder i Transportkomiteen, sier til Stavanger Aftenblad at det er viktig for flertallet å få gjennomført prosjektet og komme i gang så raskt som mulig.

– Arbeidet som Vegdirektoratet har gjort og brevet fra Samferdselsministeren viser at kostnadene blir noe høyere enn forutsatt. Dette betyr i praksis at Stortinget må få godkjenne ny kostnadsramme og ta stilling til finansieringen av det, slik bevilgningsreglementet er lagt opp. Det er også slik alle andre prosjekter blir håndtert når det er overskridelser. Selv om Rogfast blir dyrere er det fremdeles et godt samfunnsøkonomisk prosjekt, så vi vil gjøre det vi kan for å få fortgang og starte opp så raskt som mulig, sier Orten til Aftenbladet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide er i gang med en gjennomgang av prosjektet etter at Kvitsøy-kontrakten ble avlyst, og vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av videre fremdrift av prosjektet, skriver Aftenbladet.